Материал: Логіка - Навчальний посібник ( Хоменко І.В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Мета вивчення логіки
Читать: Структура підручника
Читать: Предмет І метод логІки
Читать: 1.1. визначення логіки як науки
Читать: 1.2. Історичні етапи розвитку логічного знання
Читать: 1.3. міркування та його структура
Читать: 1.4. правильні та неправильні міркування. поняття про логічну помилку
Читать: 1.5. логічна форма міркування
Читать: СемІотичний характер логІки
Читать: 2.1. поняття про знак. види знаків
Читать: 2.2. семіотика як наука про знаки
Читать: 2.3. структура знакового процесу. структура значення знака
Читать: 2.4. виміри та рівні знакового процесу
Читать: 3.1. загальна характеристика імені
Читать: 3.2. відноше ння іменування. принципи теорії іменування
Читать: 3.3. загальна характеристика поняття. структура поняття
Читать: 3.4. види понять. логічна характеристика понять
Читать: 3.6. типи відношень мІж сумІсними поняттями
Читать: 3.7. типи відношень між несумісними поняттями
Читать: ЛогІчнІ операцІЇ над поняттями
Читать: 4.1. узагальнення та обмеження понять
Читать: 4.2. поділ понять
Читать: 4.3. визначення понять
Читать: Висловлювання та судження
Читать: 5.1. речення, судження, висловлювання
Читать: 5.2. поняття про дескриптивне висловлювання
Читать: 5.3. мова логіки висловлювань
Читать: 5.4. мова логіки предикатів
Читать: 5.5. логічні сполучники та їхнє табличне визначення
Читать: 5.6. загальна характеристика законів логіки
Читать: 5.7. види логічних відношень між висловлюваннями
Читать: 5.8. поняття про модальне висловлювання. види модальних висловлювань
Читать: 5.9. логічний аналіз запитань та відповідей
Читать: ДедуктивнІ мІркування
Читать: 6.1. поняття про дедуктивне міркування. види дедуктивних міркувань
Читать: 6.2. прямі дедуктивні міркування
Читать: ПравдоподІбнІ мІркування
Читать: 7.1. загальна характеристика правдоподібних міркувань. види правдоподібних міркувань
Читать: 7.2. Індуктивні міркування. види індуктивних міркувань
Читать: 7.3. міркування за аналогією. види міркувань за аналогією
Читать: Основи теорІЇ аргументацІЇ
Читать: 8.1. поняття про аргументацію. структура аргументації
Читать: 8.2. аргументація та суперечка
Читать: 8.3. види аргументації
Читать: 8.4. поняття про критику.
Читать: 8.5. види критики
Читать: 8.6. правила, помилки, хитрощі щодо тези
Читать: 8.7. правила, помилки, хитрощі щодо аргументів
Читать: 8.8. правила, помилки, хитрощі щодо форми
Читать: ЦІкава логІка
Читать: 9.1. цікаві запитання та вправи
Читать: 9.2. логічні головоломки
Читать: 9.3. відповіді
Читать: ПІдсумковий тест
Читать: ПІдсумковий практикум
Читать: ЛІтература