Материал: «Фінанси підприємств» (за модульною системою навчання) - Підручник (Шило В. П.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Модуль 0
Читать: ТеоретичнІ та органІзацІйнІ основи фІнансІв пІдприЄмств
Читать: Розділ 1.   теоретичний блок
Читать: 1.1.   основи фінансів підприємств основні питання:
Читать: 1. 2.   організація грошових розрахунків підприємств
Читать: 1.3.   грошові надходження підприємств
Читать: 1.4.   формування і розподіл прибутку
Читать: 1.5.   оподаткування підприємств
Читать: Розділ 2.   форми активних методів навчання. практичний блок 1
Читать: 2.1.   основи організації фінансів підприємств
Читать: 2.2.   організація грошових розрахунків підприємств
Читать: 2.3.   грошові надходження підприємств
Читать: 2.4.   формування та розподіл прибутку
Читать: 2.5.   оподаткування підприємств
Читать: 2.6.   теоретичні й організаційні основи фінансів підприємств
Читать: Змістовий модуль 2
Читать: Розділ 3.   теоретичний блок
Читать: 3.1.   оборотні кошти та їх організація на підприємстві
Читать: 3.2.   кредитування підприємств
Читать: Змістовий модуль 2
Читать: 3.3.   фінансове забезпечення відтворення основних засобів
Читать: 3.4.   оцінка фінансового стану підприємства
Читать: 3.5.   фінансове планування на підприємствах
Читать: 3.6.   фінансова санація підприємств
Читать: Розділ 4.   форми активних методів навчання. практичний блок 2
Читать: 4.1.   кредитування підприємств
Читать: 4.2.  оцінка фінансового стану підприємства
Читать: 4.3.   фінансове планування на підприємствах
Читать: 4.4.   фінансова санація підприємств графічний диктант
Читать: 4.5.   сучасні аспекти функціонування фінансів підприємств
Читать: Література
Читать: Список рекомендованоЇ лІтератури
Читать: Додатки