Материал: Фінансовий облік-1 - Навчальний посібник (Волкова І.А.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: ЛекцІя 1
Читать: 1. економічна суть фінансового обліку
Читать: 2. бухгалтерський облік в умовах ринкової економіки
Читать: 3. фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень
Читать: 5. економічна суть і значення плану рахунків бухгалтерського обліку
Читать: 6. економічна суть і значення національних стандартів бухгалтерського обліку
Читать: ЛекцІя 2
Читать: 1. облік касових операцій
Читать: 2. облік банківських операцій на рахунках підприємств, установ та організацій
Читать: 3. облік операцій на валютних рахунках
Читать: 4. облік інших грошових коштів підприємств, установ та організацій
Читать: 5. облік цінних паперів підприємствами, установами та організаціями
Читать: ЛекцІя 3
Читать: 1. економічна суть і значення інвестиційної діяльності підприємств, установ та організацій
Читать: 3. бухгалтерський фінансовий і управлінський облік довгострокових фінансових інвестицій
Читать: 4. бухгалтерський фінансовий і управлінський облік поточних фінансових інвестицій
Читать: ЛекцІя 4
Читать: 1. економічна суть дебіторської заборгованості
Читать: 2. списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів
Читать: 3. облік дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги
Читать: Облік розрахунків з підзвітними особами
Читать: Облік рахунків за нарахованими доходами
Читать: Облік рахунків за претензіями
Читать: Розрахунки за позиками членам кредитних спілок
Читать: Облік розрахунків з іншими дебіторами
Читать: ЛекцІя 5
Читать: 1. економічна суть, класифікація та оцінювання основних засобів
Читать: 2. первинний документальний облік основних засобів
Читать: 3. облік переоцінки та руху основних засобів
Читать: 4. очблік надходження основних засобів
Читать: 5. облік вибуття основних засобів
Читать: 6. облік зносу (амортизації) основних засобів
Читать: 7. методи розрахунку амортизації
Читать: 8. облік оренди (лізингу) основних засобів
Читать: ЛекцІя 6
Читать: 1. економічна суть і значення капіталу матеріалізованого в необоротні матеріальні активи підприОблік бібліотечних фондів
Читать: Облік малоцінних необоротних матеріальних активів
Читать: Облік тимчасових (не титульних) споруд
Читать: Облік природних ресурсів
Читать: Облік тари
Читать: Облік предметів прокату
Читать: Облік інших необоротних активів
Читать: ЛекцІя 7
Читать: 1. економічна суть і значення
Читать: 2. бухгалтерський облік нематеріальних активів
Читать: 3. обчлік інших операцій з необоротними активами
Читать: Облік інших необоротних активів
Читать: Облік негативного гудвілу
Читать: ЛекцІя 8
Читать: 1. економічна суть і значення запасів
Читать: 2. визнання запасів та їх оцінювання
Читать: 3. організація фінансового обліку запасів
Читать: 4. документальний облік виробничих запасів
Читать: 5. облік тварин на вирощуванні та відгодівлі
Читать: 6. поняття та класифікація мшп
Читать: 7. облік товарів
Читать: ЛекцІя 9
Читать: 1. економічна суть витрат капіталу
Читать: 2. облік прямих виробничих витрат
Читать: 3. оцінювання виробленої продукції за методами калькулювання
Читать: 4. організація аналітичного обліку витрат виробництва
Читать: 5. облік допущеного браку у виробництві
Читать: 6. облік виробництва напівфабрикатів
Читать: 7. облік виробленої готової продукції
Читать: 8. облік загальновиробничих витрат
Читать: 9. облік адміністративних витрат
Читать: 10. облік витрат на збут
Читать: 12. облік інших операційних витрат
Читать: 13. облік фінансових витрат
Читать: 15. облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їхніх наслідків
Читать: Список використаних джерел