Материал: Етика ділового спілкування - Підручник (Гриценко Т. Б.)


Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Передмова
Читать: РоздІл i
Читать: 1.1. їоняття п^о спілкування
Читать: 1.2. культура і спілкування
Читать: 1.3. спілкування як комунікація
Читать: 1.4. шехніка спілкування
Читать: РоздІл ii
Читать: 2.2. характеристика сторін спілкування
Читать: 2.3. <рт\%1ні установки
Читать: РоздІл iii
Читать: 3.1. загальні відомості про невербальне спілкування
Читать: 3.2. особистіший1 простір
Читать: S.s. знаіення деяких фестів
Читать: РоздІл iv
Читать: 4.1. форми і види ділового спілку­вання та фактори впливу
Читать: 4.2. рівні ділового спілкування
Читать: 4.3. вимоги до уіасників ділового спілкування
Читать: 4.4. юілова бесіда
Читать: 4.5. юілова {юімова по телефоні/
Читать: 4.6. юілова зуспфії
Читать: 4.7. їереговори
Читать: 4.8. ща)а
Читать: 4.9. зіїфи
Читать: 4.10. юиск/сія
Читать: 4.12. «мозіовн4 штурм»
Читать: 4.13. їг/^лііні виступи
Читать: 4.14. юілова доповідь
Читать: РоздІл v
Читать: 5.1. уміння говорити
Читать: 5.2. шехніка мовлення
Читать: S.s. роль запитання в спілкуванні
Читать: §4, засоби спілкування, супереікн
Читать: §,§, чітко писати — іітко мислити
Читать: РоздІл vi
Читать: 6.1. слухання в процесі спілкування
Читать: 6.2. слухання як активний процес
Читать: 6.3. нерефлеіснвт слухання
Читать: 6.4. рефлексивне слухання
Читать: 6.5. як навіптися правильно слухати
Читать: РоздІл vii
Читать: 7.1. вимоги до сг/іасного керівника
Читать: 7.2. стилі /управлінської діяльності
Читать: 7.3. як ефективно використати роіїоіиіі іас
Читать: РоздІл viii
Читать: 8.1. особливості управління та підприємництва
Читать: 8.2. соціальні типи в діловому спілкуванні
Читать: 8.3. принципи прийняття управлінських рішень
Читать: 8.5. як іїг/ти хорошим керівником
Читать: РоздІл ix
Читать: 9.1. юешо про природу конфліктів
Читать: 9.2. моделі конфліктів
Читать: 9.3. спілкування як супереїка
Читать: РоздІл x
Читать: 10.1. проблема підборі/ кадрів
Читать: 10.2. проблеми наїімг/ на роботу з позщії керівника фірми
Читать: 10.3. методика співбесіди під іас прийняття на роботу
Читать: 10.4. зар//^іфни4 досвід
Читать: РоздІл xi
Читать: 11.1. слуфіїови4 етикет як сукупність правил поведінки людини
Читать: 11.2. професійна етика. норми професійних ділових відносин
Читать: 11.3. авторитет особистості
Читать: 11.4. особливості роботи керівника і норми його поведінки
Читать: 11.5. мовленнєвий етикет
Читать: 11.6. мовний етикет української науки
Читать: РоздІл xii
Читать: 12.1. культура поведінки на вулиці, у магазині
Читать: 12.3. як поводитися в транспорті
Читать: 12.4. <на вернісафі, в картинній галереї
Читать: 12.5. у театрі, бібліотеці
Читать: РоздІл xiii
Читать: 13.1. юещо про одяг
Читать: 13.2. юілови4 одяг для іоловіків
Читать: 13.3. юіловп4 одяг для фінок
Читать: РоздІл xiv
Читать: 14.1. офіційна мова
Читать: 14.2. основні управлінські культури: характерні риси та особливості
Читать: 14.3. особливості спілкування
Читать: Правила І рекомендацІЇ
Читать: Додаткова лІтература