Материал: Еристика - Навчальний посібник (Хоменко І.В.)


Содержание

Читать: Жаннотация
Читать: 1.1. вступне слово
Читать: 1.2. структура навчального посібника
Читать: 1.3. особливості вивчення еристики
Читать: Модуль 1
Читать: 1.1. суперечка як предмет еристики
Читать: 1.2. учасники суперечки
Читать: 1.3. позитивні та негативні точки зору
Читать: 1.4. типи суперечок
Читать: 1.5. стадії суперечки
Читать: 1.6. з історії еристики
Читать: 1.7. сучасний стан розвитку мистецтва суперечки
Читать: 1.8. конференції, симпозіуми, наукові співтовариства, періодичні видання
Читать: Словник термінів
Читать: Практикум
Читать: Література
Читать: Модуль  2
Читать: 2.1. поняття про аргументацію
Читать: 2.2. складники аргументації
Читать: 2.3. контекст аргументації
Читать: Література
Читать: Модуль 3
Читать: 3.1. поняття про форму аргументації
Читать: 3.2. поняття про дедуктивне міркування. дедуктивна аргументація
Читать: 3.3. форми дедуктивних міркувань
Читать: 3.4. приклади дедуктивної аргументації
Читать: 3.5. поняття про правдоподібне міркування. правдоподібна аргументація
Читать: 3.6. форми індуктивних міркувань
Читать: 3.8. форми міркувань за аналогією
Читать: 3.9. правила побудови аргументації за аналогією
Читать: 3.10. приклади правдоподібної аргументації
Читать: 3.11. алгоритм визначення форми аргументації
Читать: Словник термінів
Читать: Практикум
Читать: Література
Читать: Модуль 4
Читать: 4.1. поняття про структуру аргументації
Читать: 4.2. підрядна аргументація
Читать: 4.3. сурядна аргументація
Читать: 4.4. множинна аргументація
Читать: 4.5. рівні складності структури аргументації
Читать: 4.6. алгоритм визначення структури аргументації
Читать: Література
Читать: Модуль  5
Читать: 5.1. правило свободи. типові помилки
Читать: 5.2. правило тягаря доведення. типові помилки
Читать: 5.3. правило обґрунтування точки зору. типові помилки
Читать: 5.4. правило критики точки зору. типові помилки
Читать: 5.5. правило обґрунтування аргументів. типові помилки
Читать: 5.6. правило заборони неправдивих аргументів. типові помилки
Читать: 5.7. правило релевантное^ аргументації. типові помилки
Читать: 5.8. правило подання аргументації. типові помилки
Читать: 5.9. правило логічності. типові помилки
Читать: 5.10. правило завершення суперечки. типові помилки
Читать: Словник термінів
Читать: Практикум
Читать: Модуль 6
Читать: 6.1. поняття про прийом впливу в суперечці. коректні та некоректні прийоми
Читать: 6.2. прийоми мовного впливу
Читать: 6.3. софізми в суперечках
Читать: 6.4. тактичні прийоми впливу в суперечках
Читать: 6.5. психологічні прийоми впливу в суперечках
Читать: 6.6. невербальні прийоми впливу в суперечках
Читать: Словник термінів
Читать: Практикум
Читать: Література
Читать: Модуль 7
Читать: 7.1. підсумковий тест
Читать: 7.2. підсумковий практикум
Читать: Рекомендований практикум
Читать: Терміни у перекладі (українська-англійська-латина)
Читать: ЛІтература