Материал: Еристика - Навчальний посібник (Хоменко І.В.)


Практикум

 

1. Проаналізуйте наведені аргументації. Визначте, чи є вони дедуктивними або правдоподібними. За формами яких міркувань вони побудовані?

«Оскільки живі організми проходять у своєму роз­витку ступені народження, розквіту, занепаду та заги­белі, то й суспільство в своєму розвитку проходить са­ме ці ступені» (Шпенглер).

«Ти кажеш, ми повинні вважати себе щасливими, оскільки ми не знаємо цього брехливого, мерзотного світу з його брехливими, мерзотними людьми. Мабуть, я одна з нещасних, оскільки я ж то знаю цей брехли­вий, мерзотний світ з його брехливими, мерзотними людьми»» (Шолом Алейхем, «Мой первый роман»).

«Намагатися за допомогою війни вирішувати полі­тичні суперечки між державами, намагатися досягти сили і слави — це все одно, що змусити всіх людей країни пити одні й ті самі ліки для лікування різних хвороб, бо користь від цього, можливо, буде лише чо-тирьом-п'яти людям» (Мо-цзи).

Накресліть на піску коло. Воно не є досконалим і, звичайно, відрізняється від ідеального кола. Але ж так легко, дивлячись на нього, уявити собі ідеальне коло і побудувати щодо нього точну науку. Чому ж

 

со

с;

О

 

цей метод, який є досить простим, не застосувати до людського суспільства. Злочинцю треба сказати, що він злочинець, і показати, що це дуже погано. Він одразу ж перестане бути злочинцем і на перший план вийде його ідеальна людська поведінка. (аргумента­ція Платона).

Запах ванілі обмежує потяг до солодкого і допомагає схуднути. Це відкрили британські вчені, які впродовж мі­сяця споглядали за групою пацієнтів, до долонь яких був наліплений спеціальний ароматизований пластир.

Завдяки серйозним навантаженням катаракта по­молодшала. Виявити її на ранніх стадіях непросто. До того ж ми звикли списувати дискомфорт на втомле­ність очей. Але якщо з'явився остеохондроз, є привід задуматися У кришталика та кісткового хряща є багато спільного. Тільки головна властивість першого — про­зорість, другого — пружність. Якщо збій в одному, ав­томатично проблеми в іншому.

Лазерна корекція зору — новий маловивчений ме­тод. Він з'явився недавно, отже, відсутні дослідження віддалених результатів операції, які підтвердили б її повну безпеку. Адже щоб зробити кінцевий висновок, треба спостерігати за пацієнтами, які перенесли лазер­ну корекцію впродовж всього життя. А з моменту пер­шої корекції не пройшло ще і 20 років! Отже, ми не можемо спрогнозувати, як буде поводите себе проопе­роване око через 25—40 років!

Клімат Японії субтропічний. У Примор'ї, що зна­ходиться на тих самих широтах, неподалік від Японії, клімат значно суворіший. Біля берегів Японії прохо­дить тепла течія. Біля берегів Примор'я немає теплої течії. Отже, причиною відмінностей у кліматі При­мор'я та Японії є вплив морських течій.

«Віслюк знаходиться між двома однаковими обе­ремками сіна однакової якості та однакового розміру.

 

Якщо б він не мав свободи волі, то помер би з голоду, тому що немає ніяких підстав для того, щоб він надав перевагу якомусь одному оберемку. Позаяк на практи­ці в таких випадках віслюки не помирають, то можна стверджувати, що вони мають свободу волі. Отже, сво­бода волі існує» (Бурідан).

1.10. Історія зберегла оповідання Плутарха з приводу несподіваного розлучення консула Павла Емілія: «Ри­млянин, розлучаючися з дружиною і чуючи осуд дру­зів, які твердили йому: «Хіба вона не цнотлива? Чи не гарна вона собою? Чи вона безплідна?» — виставив вперед ногу, взуту в черевик, і сказав: «Хіба він не гар­ний? Або стоптаний? Але хто з вас знає, де він мені ти­сне ногу?».

 

О