Материал: Експериментальна психологія в схемах і таблицях - Навчальний посібник (Горбунова В.В.)


Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Передмова
Читать: До проблеми викладання курсу «експериментальна психологІя»
Читать: Модуль 1
Читать: 1.1. експериментальна психологія у системі наукового знання
Читать: 1.2. методологія науки. принципи наукового мислення
Читать: 1.3. структура наукового дослідження 1.3.1. наукове дослідження
Читать: 1.4. експериментальна взаємодія. етика психологічних досліджень
Читать: Завдання до модуля №1  
Читать: ЛІтература до модуля №1
Читать: Модуль 2
Читать: 2.1. неекспериментальні методи дослідницької роботи
Читать: 2.2. експеримент як метод психологічного дослідження
Читать: 2.3. галузеві експерименти в психології
Читать: Завдання до модуля №2  
Читать: ЛІтература до модуля №2
Читать: Модуль 3 планування та проведення психологІчних експериментІв
Читать: 3.1. стратегії та плани експериментального дослідження
Читать: 3.2. дослідницька програма в експерименті
Читать: Завдання до модуля №3  
Читать: ЛІтература до модуля №3
Читать: Модуль 4 аналІз
Читать: 4.1. аналіз та інтерпретація результатів експериментів
Читать: 4.2. представлення результатів експериментів
Читать: Завдання до модуля №4  
Читать: ЛІтература до модуля №4
Читать: Тематичний показчик
Читать: Додатки