Материал: Контролінг на базі інформаційних технологій - Підручник (Яковлєв Ю.П.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: РоздІл 1. концепцІЇ контролІнгу
Читать: 1.1. контроль і контролінг
Читать: 1.2. необхідність електронного документообігу в контролінгу
Читать: 1.3. види контролінгу та його структура
Читать: 1.4. ефективність управлінських операцій
Читать: РоздІл 2.
Читать: 2.1. методи класифікації витрат
Читать: 2.2. поняття про центри відповідальності
Читать: 2.3. класифікація управлінських інформаційних систем
Читать: РоздІл 3.
Читать: 3.1. розходження між управлінським та фінансовим обліком
Читать: 3.2. рішення завдань оперативного контролінгу й оцінка їхніх методів
Читать: 3.3. оцінка методів управлінського обліку витрат для рішення завдань контролінгу
Читать: РоздІл 4.
Читать: 4.1. поняття про бюджет і його планування
Читать: 4.2. розробка фінансових показників бюджетів за допомогою ms excel
Читать: 4.3. структура й цілі системи бюджетів на підприємстві
Читать: РоздІл 5.
Читать: 5.1. факторний аналіз відхилень
Читать: 5.2. оцінка відхилень за допомогою інформаційних технологій
Читать: РоздІл 6.
Читать: 6.1. сутність інвестицій в інноваціях
Читать: 6.2. особливості контролінгу інвестиційних проектів
Читать: 6.3. визначення критерію окупності інвестиційних проектів за допомогою ms excel
Читать: 6.4. аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів з дисконтуванням грошових потоків
Читать: 6.5. впровадження сучасних інформаційних grid-систем для цілей контролінгу
Читать: РоздІл 7.
Читать: 7.1. філософія процесного підходу
Читать: 7.2. визначення структури контролінгу. формування системи контролінгу
Читать: 7.3. місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства
Читать: 7.4. структура й склад служби контролінгу
Читать: 7.5. Інформаційні потоки в системі контролінгу
Читать: 7.6. можливі варіанти впровадження контролінгу
Читать: РоздІл 8.
Читать: 8.1. мета й завдання діагностики фінансово-господарського стану підприємства. роль діагностики 8.2. джерела інформації для експертної діагностики
Читать: 8.3. методи стратегічної діагностики
Читать: 8.4. методи оператичвної діагностики
Читать: РоздІл 9.
Читать: 9.1. класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу
Читать: 9.2. вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень
Читать: РоздІл 10. контролІнг якостІ
Читать: 10.1. теорія якості е.демінга
Читать: 10.2. методи статистичного керування якістю
Читать: 10.3. як навчитись дивитися вперед (упровадження fmea-методології)
Читать: ЛІтература