Материал: Соціальна філософія - Навчальний посібник ( Таран В. О.)


Содержание

Читать: Анотація
Читать: РоздІл 1
Читать: 1.1. поняття суспільства
Читать: 1.2. суспільство як саморозвинута система
Читать: 1.3. розвиток суспільства у просторово-часовому вимірі
Читать: 1.4. закони історії
Читать: 1.5. Єдність і багатоманітність суспільно-історичного процесу
Читать: Розділ 2
Читать: 2.1. теоретичні проблеми структури суспільства
Читать: 2.2. матеріальне виробництво: поняття і основні елементи
Читать: 2.3. продуктивні сили та виробничі відносини
Читать: 2.4. техніка і науково-технічний прогрес
Читать: Розділ 3
Читать: 3.1. поняття соціальної сфери суспільного життя рюють сукупність, що має якості системи.
Читать: 3.2. провідні аспекти аналізу соціальної структури
Читать: 3.3. основні елементи соціальної структури суспільства
Читать: 3.4. типи соціальних структур
Читать: 3.5. кровно-родинні спільноти
Читать: 3.7. соціально-етнічні спільноти
Читать: Розділ 4
Читать: 4.1. політика як форма соціальної діяльності
Читать: 4.2. політична система: сутність, структура і функції
Читать: 4.3. держава як базовий елемент політичної системи
Читать: 4.4. політична культура
Читать: Розділ 5
Читать: 5.1. сутність духовного життя суспільства
Читать: 5.2. суспільна свідомість та її структура
Читать: РоздІл 6
Читать: 6.1. філософський підхід щодо пізнання людини
Читать: 6.2. сутність людини
Читать: 6.3. проблема співвідношення біяологічного та соціального в людині
Читать: 7.1. поняття особистості
Читать: 7.2. свобода особистості і відповідальність
Читать: 7.3. проблема життя
Читать: 7.4. людина і космос
Читать: Розділ 8
Читать: 8.1. поняття культури
Читать: 8.2. структура та функції культури
Читать: 8.3. культура особистості
Читать: Розділ 9
Читать: 9.1. розуміння глобалізації в сучасних науках
Читать: 9.2. періодизація глобалізації та теоретичні підходи до її визначення
Читать: 9.3. характеристики глобалізації
Читать: 9.4. наслідки глобалізації
Читать: Тести для самоперевірки знань
Читать: Висновки