Материал: Соціальна педагогіка - Навчальний посібник (Безпалько О. В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Модуль 1
Читать: П е д а г о г і к а
Читать: Соціальна педагогіка
Читать: Модуль 2
Читать: Основні поняття соціальної педагогіки
Читать: 2.2. соціальне середовище як необхідна умова соціалізації
Читать: Модуль з
Читать: Модуль 4
Читать: Модуль 5
Читать: 5.1. характеристика інвалідності як причини обмеженої дієздатності особистості
Читать: 5.2. моделі соціальної підтримки людей з обмеженими функціональними можливостями
Читать: Модуль  6
Читать: Модуль 7
Читать: Д о д а т к и
Читать: СемІнарських І практичних занять
Читать: Рекомендована лІтература основна