Материал: Соціальна педагогіка - Навчальний посібник (Петрочко Ж. В.)


РоздІл 4. соцІально-виховнІ Інститути в системІ соцІалІзацІЇ особистостІ