Материал: Соціальна педагогіка - Навчальний посібник (Петрочко Ж. В.)


Література

Здоровье-21: Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе ВОЗ: Введение // Европейская серия по достижению здоровья для всех. 1998. № 5. Копенгаген.: ВОЗ (ЕРБ).

Моніторинг і оцінка діяльності з формування здорового способу життя/ Балакірєва О. М., Яременко О. О., Левін Р. Я. та ін. К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2005. Кн. 11.

Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку нави­чок через систему шкільної освіти: оцінка ситуації / Балакірє-ва О. М. (кер. авт. кол.), Ващенко Л. С., Сакович О. Т. та ін. К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2004.

Освітні програми формування здорового способу життя молоді. К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2005. Кн.. 5.

Роль сім'ї у формуванні здорового способу життя дітей та моло­ді / Яременко О. О. (кер. авт. кол.), Балакірєва О. М., Бєлєнь-ка Г. В. та ін. К.: Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2005.

Технологія проведення тренінгів з формування здорового спо­собу життя молоді / Бевз Г. М., Главник О. П. К.: Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2005.

Фізична культура як неодмінна складова формування здорово­го способу життя молоді/ Яременко О. О. (кер. авт. кол.), Дубо-гай О. Д., Левін Р. Я., Буцька Л. В.. К.: Український ін-т соці­альних досліджень, 2005. Кн. 6.

Формування здорового способу життя молоді в Україні: наці­ональна модель „Молодь за здоров'я" / Шатц П., Яременко О., Балакірєва О. та ін. - К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005.

Формування здорового способу життя української молоді: стан, проблеми та перспективи: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2002 р.). К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003.

Формування здорового способу життя молоді: Навч.-метод. по-сіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / Бон­дар Т. В., Карпенко О. Г., Дикова-Фаворська Д. М. та ін. К.: Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2005.