Материал: Контроль податкових органів за діяльністю підприємств - Підручник (Гусак Н.Б.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Тема 1
Читать: 1.1. суть та необхідність податкового контролю
Читать: 1.2. форми та види податкового контролю
Читать: 1.3. методи податкового контролю
Читать: 1.4. органи контролю в сфері оподаткування
Читать: Тема 2
Читать: 2.1. податковий аудит в системі податкового контролю
Читать: 2.2. види податкових перевірок та організація їх проведення
Читать: 2.3. суть та етапи доперевірочної роботи
Читать: 2.4. система „кабінетний аудит»
Читать: 2.5. контроль дотримання встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням реєст2.6. моніторинг та поняття податкових ризиків
Читать: 2.7. національний план проведення
Читать: 2.8. оформлення результатів перевірки
Читать: 2.9. реалізація результатів перевірки
Читать: 2.10. оскарження дій податкових органів
Читать: Тема 3
Читать: 3.1. перевірка обліку основних засобів
Читать: 3.2. методика аудиту обліку запасів
Читать: 3.3. перевірка обліку готової продукції
Читать: 3.4. перевірка обліку грошових коштів
Читать: Тема 4
Читать: 4.1. камеральна перевірка декларації з пдв
Читать: 4.3. перевірка правильності визначення суми податкового кредиту
Читать: 4.4. перевірка обґрунтованості бюджетного відшкодування
Читать: 4.5. методика попередньої та документальної перевірки правильності нарахування акцизного збору
Читать: Тема 5
Читать: 5.1. камеральна перевірка декларації про прибуток підприємства
Читать: 5.2. особливості методики проведення документальної перевірки податку на прибуток підприємств
Читать: 5.3. перевірка правильності нарахування амортизації
Читать: Тема 6
Читать: 6.2. контроль за правильністю здійснених утримань
Читать: 6.3. контроль за повнотою й своєчасністю перерахування в бюджет утриманих податків
Читать: 6.4. контроль у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.
Читать: 7.1. камеральна перевірка розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших сам7.2. документальна перевірка правильності обчислення податку з власників транспортних засобів
Читать: 7.3. перевірка розрахунку плати за землю
Читать: 7.4. документальна перевірка плати за землю
Читать: 7.5. попередня та документальна перевірка плати за воду
Читать: 7.6. камеральна перевірка розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів
Читать: 7.7. перевірки правильності обчислення та справляння збору за геологорозвідувальні роботи, вико7.8. перевірка розрахунків рентних платежів за нафту й газ
Читать: Тема 8
Читать: 8.2. перевірка правильності нарахування фіксованого сільськогосподарського податку
Читать: Список використаних джерел
Читать: Додатки