Материал: Прийняття міліцією рішень за заявами і повідомленнями про злочини - Посібник (Лобойко Л.М.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: "розділ 1 сутнІсть І види кримІнально-процесуальних рІшень
Читать: Розділ 2 прийняття мІлІцІЄю рІшення про порушення кримІнальноЇ справи
Читать: Розділ з прийняття мІлІцІЄю рІшення про вІдмову у порушеннІ кримІнальноЇ справи
Читать: 3.1. сутність і значення рішення про відмову в порушенні кримінальної справи
Читать: 3.2. підстави до прийняття рішення про відмову у порушенні кримінальної справи
Читать: 3.3. правові наслідки відмови у порушенні кримінальної справи
Читать: 4.1. значення прийняття рішень про направлення заяв, повідомлень та іншої інформації про злочин4.2. направлення міліцією заяв і повідомлень про злочини за територіальною належністю
Читать: КонтрольнІ запитання
Читать: ТестовІ завдання
Читать: БІблІографІчний список
Читать: Додаток