Материал: Юридична психологія - Навчальний посібник (Коновалова В. О.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Частина І
Читать: РоздІл 1   <<і ігмії"^! її і іі<г і<г
Читать: § 1. предмет юридичної психології
Читать: § 2. система юридичної психології
Читать: Розділ 2
Читать: § 1. пізнавальна функція методів юридичної психології
Читать: § 2. система методів юридичної психології
Читать: §   3 .    використання    методу тестування в юридичніРоздІл 3
Читать: § 1. передумови застосування
Читать: Частина ii
Читать: РоздІл 4 •««••«вншвнмткпшшипк* психологічний аналіз діяльності людини. емоційно-вольові процеси§ 1. поняття і структура діяльності. вміння і навички
Читать: § 2. поняття волі і вольової дії. етапи формування складного вольового акту
Читать: § 3.  емоції і почуття
Читать: § 4. поведінка людини в конфліктних
Читать: Розділ 5 — •      — —
Читать: § 1. поняття особистості.
Читать: § 2. фізіологічні основи темпераменту І його поняття
Читать: § 3. типи темпераменту та його властивості
Читать: § 4. поняття і структура характеру
Читать: § 5. закономірності формування здібностей
Читать: Частина ш
Читать: Розділ 6
Читать: § 1. особливі умови процесуальної діяльності як професії
Читать: § 2. професійні якості і психологія осіб, які здійснюють провадження у справі. поняття професіо§ 3. психологічні основи доказування
Читать: § 4. психологія планування та організації процесуальної діяльності
Читать: Розділ 7
Читать: § 1. пізнавальна діяльність
Читать: § 2. конструктивна діяльність
Читать: § 3. комунікативна діяльність
Читать: § 4. посвідчувальна діяльність
Читать: Частина iv
Читать: Розділ 8  
Читать: § 1. психологічні особливості особи слідчого
Читать: § 2. психологія обвинуваченого. поняття захисної домінанти
Читать: Психологічні основи проведення окремих слідчих дій
Читать: § 1. психологія огляду місця події
Читать: § 2. психологія допиту
Читать: Розділ   9.   психологічні основи проведення окремих слідчих дій
Читать: Розділ 10
Читать: § 1. поняття і компетенція
Читать: § 2. методи судово-психологічної експертизи
Читать: § 3. призначення судово-психологічної експертизи та організація її провадження
Читать: ііастина v
Читать: РоздІл 11
Читать: § 1. психологія судді
Читать: § 2. психологічні особливості судового процесу
Читать: § 3. психологія прийняття рішення судом
Читать: § 4. психологія особи підсудного
Читать: Розділ 12
Читать: § 1. психологічні основи судового допиту. перехресний допит
Читать: § 2. психологічні основи очної ставки у суді
Читать: § 3. психологічні основи судового огляду
Читать: Частина vi
Читать: РоздІл 13
Читать: §  1. психологічна структура злочину
Читать: §    2 .    психологічні    наслідки злочину
Читать: РоздІл 14
Читать: §  1. поняття особи злочинця
Читать: § 2. класифікація злочинних типів
Читать: § 3. психологія окремих категорій злочинців
Читать: Частина vii
Читать: РоздІл 15
Читать: § 1. сутність пенітенціарної психології
Читать: § 2. методи впливу на особу засудженого в установах виконання покарань
Читать: РоздІл 16
Читать: § 1. колективи засуджених
Читать: § 2. вплив соціальної ізоляції на особу
Читать: § 3. психологія тюремного побуту
Читать: §    4 .    психологічні   основи ресоціалізації засуджБІблІографІя