Материал: Звітність підприємства - Навчальний поібник (Лень В.С.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Тема 1
Читать: Сутність звітності та її значення
Читать: 1.3. класифікація та регламентація звітності підприємства
Читать: 1.4. організація складання звітності
Читать: 1.5. порядок та строки подання бухгалтерської звітності
Читать: Тема 2
Читать: 2.1. загальні положення
Читать: 2.2. порядок та техніка складання балансу підприємства (форма №1). загальні вимоги
Читать: 2.3. порядок та техніка складання балансу підприємства (форма №1). порядок складання
Читать: Тема 3
Читать: 3.1. звіт про фінансові результати (форми №2, №2-м). характеристика та загальні вимоги
Читать: 3.2. порядок складання звіту про фінансові результати (форма №2)
Читать: Тема 4
Читать: 4.1. обґрунтування необхідності складання звіту про рух грошових коштів
Читать: 4.2. призначення звіту про рух грошових коштів
Читать: 4.3. вимоги п(с)бо 4 до звіту про рух грошових коштів
Читать: 4.4. порядок та техніка складання звіту про рух грошових коштів
Читать: 4.5. розкриття інформації про рух грошових коштів
Читать: Тема 5
Читать: 5.1. обґрунтування необхідності складання звіту про власний капітал
Читать: 5.2. призначення звіту про власний капітал
Читать: 5.3. складові власного капіталу
Читать: 5.4. порядок та техніка складання звіту про власний капітал
Читать: 5.5. розкриття інформації про власний капітал у примітках до звіту
Читать: Тема 6
Читать: 6.1. Інформація за сегментами
Читать: 6.2. загальні положення щодо приміток до фінансової звітності
Читать: 6.3. структура та порядок складання форми №5 "примітки до річної фінансової звітності"6.4. порівняння показників звітності
Читать: Тема 7
Читать: 7.2. загальні принципи та сфера застосування консолідованої фінансової звітності
Читать: 7.3. методика та загальні вимоги до складання кон­солідованої фінансової звітності
Читать: 7.4. послідовність складання консолідованої фінансової звітності
Читать: 7.5. розкриття інформації щодо консолідованої фінансової звітності
Читать: Тема 8
Читать: 8.2. загальні вимоги п(с)бо 25 до фінансового звіту малого підприємства
Читать: 8.3. структура та порядок складання балансу
Читать: 8.4. порядок складання звіту про фінансові результати
Читать: Тема 9
Читать: 9.1. склад та зміст податкової звітності
Читать: 9.2. строки подання податкової звітності та відповідальність підприємств та службових осіб
Читать: 9.3. склад та порядок складання декларації про прибуток підприємств
Читать: 9.4. склад та порядок подання звітності з податку на додану вартість
Читать: 9.5. склад та порядок подання розрахунку з акцизного збору
Читать: 9.6. звітність з податку на доходи фізичних осіб
Читать: Тема 10
Читать: 10.1. порядок складання та подання звітності щодо податку з власників транспортних засобів та і10.2. звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій
Читать: Тема 11
Читать: 11.1. звітність щодо зборів за спеціальне використання природних ресурсів
Читать: 11.2. плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин
Читать: 11.3. звітність з рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат в україні
Читать: 11.4. звітність щодо зборів за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюдж11.6. звітність та розрахунки плати за спеціальне використання водних ресурсів
Читать: 11.7. звітність щодо зборів за забруднення навколишнього природного середовища
Читать: 11.8. звітність щодо збору за спеціальне використання лісових ресурсів
Читать: 11.9. звітність щодо земельного податку
Читать: 11.10. звітність по збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
Читать: Тема 12
Читать: 12.1. місцеві податки і збори
Читать: 12.2. звітність щодо комунального податку та порядок її складання
Читать: 12.3. звітність щодо податку з реклами
Читать: 12.4. місцеві податки і збори, що справляються в україні та м. чернігові
Читать: Тема 13
Читать: 13.1. загальні положення
Читать: 13.3. звітність до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Читать: 13.5. звітність до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професТема 14.
Читать: 14.1. регламентація статистичної звітності
Читать: 14.2. перелік основних форм статистичної звітності підприємств
Читать: Тема 15
Читать: 15.1. види аналізу звітності. формальний аналіз та аналіз для отримання управлінської інформаці15.3. аналіз фінансової звітності
Читать: 15.4. аналіз можливості банкрутства компанії
Читать: 15.5. аналіз статистичної звітності
Читать: 15.6. аналіз оперативної звітності