Материал: Земельне право - Навчальний посібник (Корнєєв Ю. В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Тематичний план навчальноЇ дисциплІни «земельне право»
Читать: Розділ 1. предмет, метод, система, джерела і принципи земельного права
Читать: Предмет земельного права
Читать: Методи земельного права
Читать: 3. система земельного права
Читать: 4. принципи земельного права
Читать: 5. поняття і види джерел земельного права
Читать: 6. конституція україни і закони як основні джерела земельного права
Читать: Розділ 2. право власності на землю
Читать: 1. поняття права власності на землю
Читать: 4. форми власності на землю в україні
Читать: 5. підстави та порядок виникнення і припинення права власності на землю
Читать: Розділ 3. види права землекористування в україні
Читать: 1. право постійного землекористування
Читать: 2. порядок надання земельних ділянок у постійне користування юридичним особам
Читать: 3. орендне землекористування
Читать: 5. зміна, припинення і поновлення договору оренди землі
Читать: 6. концесійне право землекористування
Читать: Розділ 4. правове забезпечення земельного сервітуту та добросусідства в україні
Читать: Розділ 5. правові засади угод щодо земельних ділянок
Читать: 1. правові засади купівлі-продажу земельних ділянок
Читать: 2. продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення
Читать: 3. безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян
Читать: 4. право дарування, успадкування, обміну та застави земельних ділянок
Читать: Розділ 6. гарантії прав на землю
Читать:  1. поняття гарантій прав на землю
Читать: 2. способи захисту прав на землю
Читать: 3. правове забезпечення відшкодування збитків власникам земель­них ділянок і землекористувачам
Читать: 4. вирішення земельних спорів
Читать: Розділ 7. правові форми управління земельними ресурсами
Читать: 2. поняття, зміст і функції управління у галузі використання та охо­рони земель
Читать: 3. система органів управління у галузі використання та охорони зе­мель і їхні повноваження
Читать: 4. поділ земельного фонду на категорії земель
Читать: 5. землеустрій
Читать: Розділ 8. відповідальність за порушення земельного законодавства
Читать: 1. поняття юридичної відповідальності за земельні правопорушення
Читать: 2. земельне правопорушення як підстава юридичної відповідаль­ності
Читать: 3. види юридичної відповідальності за земельні правопорушення
Читать: 4. цивільно-правова відповідальність
Читать: 5. адміністративна відповідальність за порушення земельного за­конодавства
Читать: 6. кримінальна відповідальність
Читать: 7. дисциплінарна та майнова відповідальність
Читать: Тестові завдання до вивчених розділів
Читать: СитуативнІ практичнІ завдання
Читать: Список використаних джерел
Читать: Додатки