Материал: Земельний менеджмент - Навчальний посібник (Горлачук В. В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1 теоретичнІ засади розвитку земельного менеджменту
Читать: Тема 1. управління земельними ресурсами — основа раціонального використання і охорони землі
Читать: Тема 2. наукова сутність економічних категорій «менеджмент»
Читать: Тема 4. правове забезпечення земельного менеджменту
Читать: РоздІл 2
Читать: Тема 5. методологічні основи земельного менеджменту
Читать: Тема 6. фактори впливу на розвиток земельного менеджменту
Читать: Тема 7. організація системи земельного менеджменту
Читать: Розділ 3 ефективнІсть земельного менеджменту
Читать: Тема 8. розвиток механізму земельного менеджменту
Читать: Тема 9. основні напрями оптимізації прийняття рішень в системі землекористування
Читать: Тема 10. обґрунтування еколого-економічної та соціальної ефективності земельного менеджменту
Читать: Список використаноЇ лІтератури
Читать: Додатки