Материал: Введення до спеціальності - Навчальний посібник (Примак І.Д.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1. сІльське господарство як галузь матерІального виробництва
Читать: 1.1. основне призначення сільського господарства
Читать: 1.2. особливості сільськогосподарського виробництва
Читать: 1.3. основні фактори життя і культурні рослини
Читать: 1.5. Ґрунт та його родючість
Читать: 1.6. значення сільськогосподарської метеорології в землеробстві
Читать: 2. поняття про агрономІю
Читать: 2.1. вклад вчених у становлення агрономії, розвиток сільськогосподарської освіти
Читать: 2.2. виникнення землеробства
Читать: 2.3. виникнення землеробської техніки
Читать: 2.4. вдосконалення природи рослин (біотехнологія)
Читать: 2.5. проміжні та ущільнені посіви
Читать: 2.6. програмування врожаю
Читать: 2.7. сільськогосподарські машини і механічний обробіток грунту в землеробстві
Читать: 2.8. Історія розвитку і становлення автоматизації
Читать: 2.9. географічні інформаційні системи в агрономії
Читать: 2.10. злиття науки з виробництвом
Читать: 2.11. наукові підходи до раціонального використання земельних ресурсів україни
Читать: 2.12. плодівництво і овочівництво
Читать: 2.13. забруднення атмосферного повітря і заходи боротьби з ним
Читать: 2.14. Історія розвитку землеробських знарядь обробітку грунту
Читать: 2.15. Історичні передумови становлення органічного удобрення в землеробстві україни
Читать: 3. особливостІ агрономІчноЇ працІ
Читать: 3.1. основні агрономічні посади
Читать: 3.2. агроном головний технолог в землеробстві
Читать: 3.3. запорука успіху
Читать: 3.4. соціально-психологічні основи праці агронома
Читать: 3.5. любов до професії
Читать: 4.1. особливості вищої освіти
Читать: 4.2. основні завдання вищої школи
Читать: 4.3. агрономічні спеціальності та спеціалізації
Читать: 5. органІзацІя навчального процесу
Читать: 5.1. особливості організації навчального процесу
Читать: 5.2. структура аграрного вищого навчального закладу
Читать: 5.4. технічні засоби навчання
Читать: 6. основнІ форми навчального процесу
Читать: 6.1. лекції
Читать: 6.2. практичні заняття
Читать: 6.3. лабораторні заняття
Читать: 6.4. семінарські занняття
Читать: 6.5. курсові роботи і проекти
Читать: 6.6. заліки та іспити
Читать: 6.7. навчальна і виробнича практика
Читать: 7. громадська І наукова робота студентІв
Читать: 7.1. значення громадської роботи
Читать: 7.2. форми громадської роботи, самоврядування студентів
Читать: 7.3. науково-дослідна робота
Читать: 8. органІзацІя самостІйноЇ роботи І вІдпочинку студентІв
Читать: 8.1. самостійна робота студентів
Читать: 8.2. самоосвіта студентів
Читать: 8.3. основи бібліотечно-бібліографічних знань
Читать: 8.4. робота з літературою
Читать: 8.5. раціональний відпочинок запорука високопродуктивного навчання
Читать: 9. кредитно-модульна система органІзацІЇ навчального процесу
Читать: 10. сталий розвиток сІльського господарства
Читать: 10.1. теоретичні засади економічного розвитку
Читать: 10.2. практична імплементація ідеї сталого розвитку
Читать: 10.3. досягнення країн, що розвиваються, на шляху до сталого розвитку
Читать: БІблІографІчний список