Материал: Вступ до теорії перекладу - Навчальний посібник (Мамрак А. В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Методичне подання
Читать: ІнформацІйна частина
Читать: Тема 1. предмет І завдання курсу „вступ до теорІЇ перекладу "
Читать: Тема 2. проблема еквІвалентностІ в перекладІ
Читать: Тема 3. моделІ перекладу
Читать: Тема 4. проблема визначення та характеристика семантики слова
Читать: Тема 6. лексичнІ вІдповІдностІ в перекладацькІй дІяль­ностІ
Читать: Тема 7. морфологІчнІ категорІЇ в теорІЇ перекладу основнІ поняття та предмет морфологІЇ словотвТема 8. семантико-синтаксична структура речення як предмет І продукт перекладу
Читать: Тема 9. перекладацькІ трансформацІЇ завдання 1.
Читать: МодульнІ контрольнІ роботи
Читать: Тема 1. предмет І завдання перекладознавства напрямки перекладознавства
Читать: Тема 2. проблема еквІвалентностІ в перекладІ
Читать: Тема 3. моделІ перекладу
Читать: Тема 4. проблема визначення та характеристика семантики слова
Читать: Тема 5. Інформативний обсяг слова в перекладІ
Читать: Тема 6. лексичнІ вІдповІдностІ у перекладацькІй
Читать: Тема 7. морфологІчнІ категорІЇ в теорІЇ перекладу
Читать: Тема 8. семантико-синтаксична структура речення як предмет І продукт перекладу
Читать: Тема 9. перекладацькІ трансформацІЇ
Читать: ГлосарІй термІни перекладу
Читать: Список л1тературних джерел
Читать: Програма змІстовних модулІв
Читать: Пояснювальна записка