Материал: Земельне право України - Навчальний посібник (Шеремет А. П.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Загальна частина
Читать: Розділ І предмет, метод і система земельного права
Читать: 1. предмет і метод земельного права
Читать: 2. система і принципи земельного права
Читать: 3. розмежування норм земельного, цивільного та інших галузей права
Читать: Розділ ІІ Історія земельного права
Читать: 1. земельне право роси до 1917 р.
Читать: 2. земельне право срср (1917-1990 рр.)
Читать: 3. Історія земельного права україни
Читать: Розділ ІІІ джерела земельного права
Читать: 1. поняття і види джерел земельного права
Читать: 2. конституція україни і закони як основні джерела земельного права
Читать: Розділ iv земельні правовідносини
Читать: 1. поняття земельних правовідносин
Читать: 2. види земельних правовідносин
Читать: 3. земельно-правові норми
Читать: 4. виникнення, зміна і припинення земельних правовідносин
Читать: Розділ v право власності на землю
Читать: 1. поняття права власності на землю
Читать: 2. право державної власності на землю
Читать: 3. право комунальної власності на землю
Читать: 4. розмежування земель права державної і комунальної власності
Читать: 5. право приватної власності на землю
Читать: Розділ vi право землекористування
Читать: 1. право постійного і тимчасового користування землею
Читать: 2. порядок надання земельних ділянок у постійне користування юридичним особам
Читать: 3. правові засади оренди землі
Читать: 4. договір оренди землі
Читать: Розділ vii право земельного сервітуту
Читать: 1. право сервітуту за римським правом
Читать: 2. право земельного сервітуту в україні 2.1. поняття та види земельних сервітутів
Читать: 3. обмеження щодо використання земельних ділянок
Читать: Розділ viii земельний обіг в україні
Читать: 1. тенденції розвитку земельного обігу
Читать: 2. розвиток ринку землі
Читать: 3. правові засади формування ринку земель сільськогосподарського призначення
Читать: 4. основні напрями розвитку ринку земель житлової та громадської забудови, інших зе­мель несіль5. правові засади купівлі-продажу земельних ділянок
Читать: 6. продаж земельних ділянок несільсько­господарського призначення
Читать: 7. безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян
Читать: 8. право дарування, успадкування, обміну та застави земельних ділянок
Читать: Розділ ix правова охорона земель
Читать: 1. завдання, зміст і порядок охорони земель
Читать: 2. стимулювання охорони земель
Читать: 3. правове забезпечення захисту грунтів
Читать: 4. проблеми охорони агроландшафтів україни
Читать: Розділ х правові форми управління земельними ресурсами
Читать: 1. система управління земельними ресурсами
Читать: 2. управління як засіб реалізації земельного законодавства
Читать: 3. організаційно-правові форми управління щодо використання та охорони земель
Читать: 4. поняття і завдання землеустрою
Читать: 5. роль землеустрою в регулюванні земельних відносин
Читать: 6. поняття та зміст державного земельного кадастру
Читать: 7. порядок ведення державного земельного кадастру
Читать: 8. облік кількості і якості земель у складі державного земельного кадастру
Читать: 9. методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
Читать: 10. методика грошової оцінки земель населених пунктів
Читать: 11. методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених12. методика експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення1
Читать: 13. визначення тарифів на проведення робіт під час експертної грошової оцінки земель несільсько14. поняття і функції кадастрового номера земельної ділянки1
Читать: 15. структура кадастрового номера земельної ділянки.
Читать: 16. порядок присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам
Читать: 17. особливості встановлення меж кадастрових зон і кадастрових кварталів
Читать: 18. тенденції щодо створення кадастру майбутнього1
Читать: Розділ xi контроль за використанням і охороною земель. вирішення земельних спорів
Читать: Розділ хІІІ економічне регулювання земельних правовідносин
Читать: Розділ xiv правовий режим земель сільськогосподарського призначення
Читать: Розділ xv правовий режим земель комерційних сільськогосподарських підприємств
Читать: Розділ xvi правовий режим земель фізичних і юридичних осіб
Читать: Розділ xvii правовий режим земель житлової і громадської забудови
Читать: Розділ хІх правовий режим земель особливо охоронних територій
Читать: Розділ хх правовий режим земель лісового фонду
Читать: Розділ ххІ правовий режим земель водного фонду
Читать: Розділ ххІІ правовий режим земель надрокористування
Читать: Розділ ххІІІ правовий режим техногенно забруднених земель
Читать: Словник термІнІв
Читать: 1. перелік основних нормативно-правових актів