Материал: Вища математика для економістів - Навчальний посібник ( Барковський В.В.)


Содержание

Читать: АноттацІя
Читать: Передмова
Читать: Частина 1
Читать: 1.1. висловлення
Читать: 1.2. заперечення
Читать: 1.3. невизначені висловлення
Читать: 1.4. знаки загальності та існування
Читать: 1.5. необхідні та достатні умови
Читать: 1.6. обернена та протилежна теореми
Читать: 1.8. властивості прямих та обернених теорем
Читать: Частина 2
Читать: 2.1. дійсні числа та дії з ними
Читать: 2.2. алгебраїчні перетворення
Читать: 2.3. рівняння з однією змінною
Читать: 2.4. нерівності
Читать: 2.5. елементи комбінаторики
Читать: Частина з
Читать: З.1. загальні поняття послідовності
Читать: 3.2. арифметична прогресія та прості відсотки
Читать: 3.3. геометрична прогресія та складні відсотки
Читать: 3.4. математика фінансів
Читать: 3.5. різницеві рівняння
Читать: Частина 4
Читать: 4.1. різновиди матриць
Читать: 4.2. найпростіші дії з матрицями
Читать: 4.3. визначники
Читать: 4.4. ранг матриці та обернена матриця
Читать: 4.5. питання для самоперевірки
Читать: Частина 5
Читать: 5.1. різновиди систем лінійних алгебраїчних рівнянь
Читать: 5.3. методи гаусса та гаусса-жордана
Читать: 5.4. задачі економічного змісту
Читать: 5.5. завдання для індивідуальної роботи з частини 5
Читать: Частина 6
Читать: 6.1. векторна алгебра і деякі її застосування
Читать: 6.2. аналітична геометрія
Читать: Частина 7
Читать: 7.1. функції та способи їх задання
Читать: 7.2. нескінченно малі та нескінченно великі величини
Читать: 7.3. границя змінної та її властивості
Читать: 7.4. неперервні функції та дії з ними
Читать: 7.5. задачі економічного змісту
Читать: 7.6. вправи
Читать: 7.7. завдання для індивідуальної самостійної роботи
Читать: 8.1. похідна і диференціал
Читать: 8.2. знаходження похідних першого порядку
Читать: 8.3. похідні вищих порядків
Читать: 8.4. основні теореми диференціального числення
Читать: 8.5. оптимізація та побудова графіка функції
Читать: 8.6. один з прикладів економічного використання похідної
Читать: 8.7. завдання для індивідуальної роботи з частини 8
Читать: Частина 9
Читать: 9.1. функції, їх способи задання, області визначення, границі та неперервність
Читать: 9.2. частинні похідні та диференціал першого порядку
Читать: 9.3. приклади застосування частинних похідних до аналізу бізнеса
Читать: 9.4. оптимізація
Читать: 9.5. метод найменших квадратів
Читать: 9.6. питання для самоперевірки
Читать: 9.7. вправи до розділів 9.2-9.5
Читать: Частина 10 Інтегрування
Читать: 10.1. антипохідні (первісна та невизначений інтеграл)
Читать: 10.2. методи інтегрування
Читать: 10.3. поняття інтегралів, що не виражаються елементарними функціями
Читать: 10.4. вправи
Читать: Частина 11
Читать: 11.1. означення та властивості визначеного інтеграла
Читать: 11.2. обчислення визначених інтегралів
Читать: 11.3. невласні інтеграли
Читать: 11.4. застосування визначених інтегралів
Читать: 11.5. задачі економічного змісту
Читать: Частина 12
Читать: 12.1. загальні поняття
Читать: 12.2. математичні моделі деяких ситуацій та процесів
Читать: 12.3. диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними
Читать: 12.4. однорідні диференціальні рівняння першого порядку
Читать: 12.5. рівняння лінійні та бернуллі
Читать: 12.6. диференціальні рівняння другого порядку
Читать: Частина 13
Читать: 13.1. числові ряди
Читать: 13.2. степеневі ряди
Читать: Дoдaтки
Читать: Відповіді до вправ
Читать: Словник ключових слів