Материал: Коментар до конституційних змін - Навчальний посібник (П.А.Рудник)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: КонституцІя украЇни
Читать: Розділ i. загальнІ засади
Читать: Розділ iii. вибори. референдум
Читать: Розділ iv. верховна рада украЇни
Читать: Розділ v. президент украЇни
Читать: Розділ vi. кабІнет мІнІстрІв украЇни. ІншІ органи виконавчоЇ влади
Читать: Розділ vii. прокуратура
Читать: Розділ viii. правосуддя
Читать: Розділ ix. територІальний устрІй украЇни
Читать: Розділ x. автономна республІка крим
Читать: Розділ xi. мІсцеве самоврядування
Читать: Розділ xii. конституцІйний суд украЇни
Читать: Розділ xiii. внесення змІн до конституцІЇ украЇни
Читать: Розділ xiv. прикІнцевІ положення
Читать: Розділ xv. перехІднІ положення
Читать: Передмова
Читать: РоздІл І. конституцІя украЇни про внесення змІн до основного закону держави
Читать: РоздІл ii. внесення змІн до конституцІЇ украЇни 1996 року
Читать: 2.1. початок процесу внесення змін до конституції україни 1996 року
Читать: 2.3. процес прийняття закону україни «про внесення змін до конституції україни» від 8 грудня 20РоздІл iii. конституцІйнІ змІни, внесенІ законом украЇни вІд 8 грудня 2004 року № 2222-Іу
Читать: 3.1. зміни конституційно-правового статусу верховної ради україни в контексті основного закону 3.2. особливості статусу президента україни на підставі конституційних змін
Читать: 3.3. зміни в статусі кабінету міністрів україни відповідно до конституції україни в редакції 203.4. реформування прокуратури україни в контексті конституційних змін
Читать: 3.5. перспективи розвитку конституційної моделі місцевого самоврядування
Читать: РоздІл iv. пІдготовка правового забезпечення реформування мІсцевого самоврядування
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 2
Читать: Додаток 3
Читать: Додаток 4
Читать: Додаток 5
Читать: Додаток 6
Читать: Додаток 7
Читать: Додаток 8
Читать: Додаток 9
Читать: Додаток 10
Читать: Словник основних понять І термІнІв
Читать: ЗмІст