Материал: Міжнародні стратегії економічного розвитку - Навчальний посібник (Козак Ю.Г.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Передмова
Читать: Частина І. стратегії економічного розвитку в системі міжнародних економічних відносин
Читать: Розділ 1. зміст поняття «стратегія економічного розвитку"
Читать: Розділ 2. середовище формування стратегій розвитку
Читать: Розділ 3. глобалізація і стратегії розвитку
Читать: 3.1. суть і основні прояви глобалізації
Читать: 3.2. трансформація ролі держави в умовах глобалізації
Читать: 3.3. економічні стратегії держави в умовах глобалізації
Читать: Розділ 4. варіативність макроекономічних політик
Читать: 4.1. макроекономічні теорії як підґрунтя розробки стратегій економічного розвитку
Читать: 4.2. державне й ринкове регулювання економіки
Читать: 4.3. мікроекономічні стратегії розвитку
Читать: Розділ 5. міжнародна координація економічних політик
Читать: 5.1. система міжнародного регулювання світової економіки
Читать: 5.2. економічні структури оон як регулятори міжнародних економічних відносин
Читать: 5.3. роль міжнародного валютного фонду у формуванні міжнародних стратегій розвитку
Читать: 5.4. кредитна політика всесвітнього банку як чинник формування міжнародних стратегій економічно5.5. регулювальна роль світової організації торгівлі
Читать: 5.6. організація економічного співробітництва й розвитку (оеср) та консультативні групи держав Частина ii. особливості національних та інтеграційних стратегій
Читать: Розділ 6. економічні стратегії розвинутих країн ключові поняття
Читать: 6.1. моделі економічного розвитку
Читать: 6.2. економічні стратегії сполучених штатів америки
Читать: 6.3. стратегії економічного розвитку японії
Читать: 6.4. стратегії економічного розвитку федеративної республіки німеччини
Читать: 6.5. стратегії економічного розвитку франції
Читать: 6.6. стратегії економічного розвитку великої британії
Читать: Розділ 7. проблеми формування стратегій розвитку країн транзитивної економіки
Читать: 7.1. передумови реформування економіки
Читать: 7.2. особливості реформування економіки в постсоціалістичних країнах
Читать: 7.3. особливості стратегій економічного розвитку росії
Читать: 7.4. стратегії економічного розвитку китайської народної республіки
Читать: Розділ 8. специфіка економічних стратегій країн, що розвиваються
Читать: Розділ 10. проблеми, принципи й напрями формування стратегій економічного розвитку україни
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 2
Читать: Додаток 3
Читать: ІІІ. висновки
Читать: Тести
Читать: Рекомендована література