Материал: Мікроекономіка - Навчальний посібник (Косік А.Ф.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Передмова до першого видання
Читать: Передмова до другого видання
Читать: Вступ до мІкроекономІки
Читать: Розділ 1 предмет І метод мІкроекономІки
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: Частина І загальнІ основи теорІЇ конкурентного ринку
Читать: РоздІл 2 попит, пропонування, цІна та ринкова рІвновага
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: Розділ 3 еластичнІсть І пристосування ринку
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: Частина ІІ. споживанняi попит на конкурентному ринку
Читать: Розділ 4 мета споживача
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: РоздІл 5 бюджетне обмеження та споживчий вибір
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: РоздІл 6 зміна рівноваги споживача. Індивідуальний та ринковий попит
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: Частина iii виробництво та пропонування на конкурентному ринк
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: РоздІл8 обмеження виробника. продуктивність ресурсів і витрати виробництва у короткостроковому КонтрольнІ завдання
Читать: РоздІл 9 вибір фірмою  оптимального обсягу випуску і конкурентне пропонування у короткостроковоКонтрольнІ завдання
Читать: Розділ 10 продуктивність ресурсів і сукупні витрати виробництва у довгостроковому періоді
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: Розділ 11 середні витрати виробництва та рівновага фірми і галузі у довгостроковому періоді
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: Частина iv. ефективнІсть конкурентноЇ ринковоЇ системи
Читать: Розділ 12 ефективність і соціальний оптимум. часткова та загальна рівновага
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: Розділ 13 ефективність обміну і розподілу ресурсів у споживанні та виробництві
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: Частина v. теорІя ринкІв недосконалоЇ конкуренцІЇ
Читать: Розділ 14 максимІзацІя прибутку І стратегІя монополІЇ
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: Розділ 15 моделІ олІгополІЇ       
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: Розділ 16 фірми на ринку монополістичної конкуренції
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: Частина vi. теорІя ринкІв ресурсІв
Читать: Розділ 17 попит на фактори виробництва
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: Розділ 18 пропонування і рівновага на ринку праці
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: Розділ 19 пропонування і рівновага на ринках капіталу і землі
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: Частина vii. еволюцІя ринковоЇ системи І державне регулювання
Читать: Розділ 20 неспроможностІ ринку і необхідність державного втручання в економІку
Читать: КонтрольнІ завдання
Читать: РоздІл.21 проблеми державного регулювання зовнішніх ефектів та діяльності монополій
Читать: КонтрольнІ завдання