Материал: Основи наукових досліджень і технічної творчості - Підручник (В.С. Ростовський)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Tema предмет І змІст курсу «основи наукових дослІджень І технІчноЇ творчостІ»
Читать: 1.1. мета і завдання курсу
Читать: Tema основи методології науково-дослідної роботи студентів
Читать: 2.1. деякі теоретичні аспекти наукових досліджень
Читать: 2.2. методологія наукового дослідження
Читать: 2.3. процес наукового пізнання
Читать: Тема 3 напрямки І методики наукових дослІджень
Читать: 3.1. вибір проблеми дослідження
Читать: 3.2. конкретизація проблеми дослідження
Читать: 3.3. методика дослідницької роботи.
Читать: Tema 4 органІзацІя роботи в процесІ дослІдження
Читать: 4.1. організація роботи дослідника
Читать: 4.2. підготовка до дослідження.
Читать: 4.3. планування і проведення робіт
Читать: Тема 5 ІнформацІйна база наукових дослІджень І методика вІдбору матерІалІв
Читать: 5.1. види джерел ІнформацІЇ
Читать: 5.2. аналіз вихідної інформації і методика роботи з літературними джерелами.
Читать: 5.3. галузева науково-технічна інформація
Читать: Тема 6 технІка проведення експериментІв
Читать: 6.1. складання плану дослідження
Читать: 6.2. загальні принципи проведення дослідження
Читать: 6.3. вимірювання і відмітки
Читать: 6.4. попередня оцінка результативності дослідження
Читать: Тема 7 оформлення матерІалІв дослІдження
Читать: 7.1. обробка матеріалів експерименту
Читать: 7.2. оформлення результатів роботи і підготовка наукового звіту
Читать: 7.3. літературна обробка тексту
Читать: Тема 8 Інтелектуальна власнІсть як результат науково-технІчноЇ творчостІ
Читать: 8.1. винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки
Читать: 8.2. патентна документація і подання заявки на винахід