Материал: Плани рахунків підприємств, організацій та бюджетних установ - Методичка (Лень В.С.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Клас 1. необоротнІ активи
Читать: Клас 2. запаси
Читать: Клас 3. кошти, розрахунки та ІншІ активи
Читать: Клас 7. доходи І результати дІяльностІ
Читать: Клас 8 витрати за елементами
Читать: Клас 9. витрати дІяльностІ
Читать: Клас1 0. позабалансовІ рахунки
Читать: Про затвердження плану рахункІв бухгалтерського облІку бюджетних установ та порядку застосуваннПорядок застосування плану рахункІв бухгалтерського облІку бюджетних установ
Читать: План рахункІв бухгалтерського облІку бюджетних установ