Материал: Cтрахові послуги - Навчальний посібник (Говорушко Т.А.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Тема 1. страхова послуга та особливості її реалізації
Читать: 1. сутність страхової послуги як товару страхового ринку
Читать: 2. зарубіжні концепції страхового продукту
Читать: Тема 2. порядок укладання та ведення страхової угоди
Читать: 2.      порядок визначення страхових сум та (або) розмірів страхо- вих виплат.
Читать: 4. порядок і умови здійснення страхових виплат та страхових відшкодувань
Читать: 5. вирішення суперечок та припинення дії договору страхування
Читать: Тема 3. страхування життя
Читать: 1. суть страхування життя
Читать: 2. таблиці смертності та мета їх використання в страхуванні життя
Читать: 3. основні види та різновиди накопичувального страхування
Читать: 4. добровільне страхування додаткової пенсії
Читать: 5. місце і роль комерційних страхових компаній та недержавних пенсійних фондів у реалізації рефТема 4. страхування від нещасних випадків
Читать: 3. добровільне індивідуальне та колективне страхування від нещасних випадків
Читать: Тема 5. медичне страхування
Читать: 2. форми медичного страхування
Читать: 3. програми добровільного медичного страхування
Читать: 4. добровільне колективне медичне страхування
Читать: Тема 6. страхування підприємницьких ризиків
Читать: 3.      майно, придбане в кредит.
Читать: 4. фактори, що впливають на величину страхових тарифів та порядок сплати страхових премій
Читать: 5. порядок укладання підприємцем договору страхування ризику втрати майна та припинення його діТема 7. сільськогосподарське страхування
Читать: 3. правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянс4. добровільне страхування тварин, що належать сільгоспвиробникам та приватним особам
Читать: Тема 8. страхування технічних ризиків
Читать: 2. страхування будівельного підприємця від усіх ризиків
Читать: 3. страхування монтажних ризиків
Читать: 4. страхування машин від поломки
Читать: 5. страхування електронного устаткування
Читать: Тема 9. страхування кредитних та фінансових ризиків
Читать: 1. сутність та види страхування кредитних ризиків
Читать: 2. асортимент послуг, що забезпечують страховий захист майнових інтересів кредиторів
Читать: 3. страховий захист фінансових ризиків
Читать: 4. страхування депозитів та формування системи депозитного страхування в україні
Читать: Тема 10. автотранспортне страхування
Читать: 2. обмеження страхування авто каско
Читать: 3. урегулювання питань щодо завданих збитків у страхуванні авто каско
Читать: Тема 11. морське страхування
Читать: 1. деякі загальні положення морського страхування
Читать: 2. страхування каско суден
Читать: 3. страхування вантажоперевезень
Читать: 4. страхування відповідальності судновласника та організація взаємного страхування
Читать: Тема 12. авіаційне страхування
Читать: 1. загальні відомості про авіаційне страхування
Читать: 4. добровільні види авіаційного страхування
Читать: 5. космічне страхування
Читать: Тема 13. страхування майна та відповідальності громадян
Читать: 1. комбіноване страхування рухомого та нерухомого майна фізичних осіб
Читать: 2. страхування професійної відповідальності
Читать: Додаткова література