Материал: Страхування - Навчальний посібник (Безугла В.О.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Зміст
Читать: Передмова
Читать: СутнІсть, принципи І роль страхування
Читать: 1.1. виникнення та сутність страхування
Читать: 1.2. роль страхового захисту в ринковІй економІцІ
Читать: 1.3. форми страхування
Читать: 1.4. функції та принципи страхування
Читать: 1.5 корисно та цікаво
Читать: КласифІкацІя страхування
Читать: 2.1. наукове поняття класифікації
Читать: 2.3. нетрадиційні види страхування
Читать: 2.4. методи та системи страхування
Читать: СтраховІ ризики та Їх оцІнка
Читать: 3.1. поняття ризику в страхуванні
Читать: 3.2. види страхових ризикІв
Читать: 3.3. оцінка ризику та критерії визначення ціни страхування
Читать: 3.4. методи управління ризиком
Читать: 3.5. склад і структура страхових тарифів
Читать: 3.6 коисно та цікаво
Читать: Страховий ринок
Читать: 4.1. поняття та структура страхового ринку
Читать: 4.2. страхові ринки країн Європи
Читать: 4.3. страховий ринок україни та його характеристика
Читать: 4.4. порядок укладання та ведення страхової угоди
Читать: 4.6. корисно та цікаво
Читать: Страхова організація як частина економічної системи
Читать: 5.1. страхові компанії: види та значення
Читать: 5.2. організаційна структура страхової компанії
Читать: 5.3. філія страховика: сутність і особливості діяльності
Читать: 5.4 корисно та цікаво
Читать: Державне регулювання страхової діяльності
Читать: 6.1. державна політика в галузі страхування
Читать: 6.2. органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції
Читать: Особисте страхування
Читать: 7.1. сутність страхування життя і його основні види
Читать: 7.2. добровільне страхування додаткової пенсії
Читать: 7.4. добровільне індивідуальне й колективне страхування від нещасних випадків
Читать: 7.5. загальна характеристика медичного страхування та аналіз основних його систем
Читать: 7.6 корисно та цікаво
Читать: Страхування майна
Читать: 8.1. страхування майна юридичних осіб
Читать: 8.2. особливості страхування сільськогосподарських підприємств
Читать: 8.3. страхування майна громадян: будівель і споруд, домашнього та іншого майна
Читать: 8.4. страхування тварин
Читать: 8.5. страхування транспортних засобів: автомобільного, морського, авіаційного. страхування вант8.6. страхування технічних ризиків
Читать: Страхування відповідальності громадян
Читать: 9.1. страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів
Читать: 9.2. страхування відповідальності роботодавців
Читать: 9.3. страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції
Читать: 9.4. страхування професійної відповідальності
Читать: 9.6. страхування депозитів
Читать: 9.7. страхування відповідальності за забруднення довкілля
Читать: 9.8. корисно та цікаво
Читать: Перестрахування та співстрахування
Читать: 10.1. необхідність і сутність перестрахування
Читать: 10.2. методи перестрахування
Читать: 10.3. особливості та форми операцій перестрахування. договір перестрахування
Читать: 10.4. вимоги щодо перестрахування ризиків нерезидентів
Читать: 10.5. спІвстрахування І механІзм його застосування
Читать: 10.6 корисно та цікаво
Читать: Доходи, витрати і прибутки страховика
Читать: 11.1. фінанси страхових організацій
Читать: 11.2. страхові резерви
Читать: 11.3. доходи,
Читать: 11.4. оподаткування страховиків
Читать: Фінансова надійність страховика
Читать: 12.1. поняття фінансової надійності страховика
Читать: 12.2. оцінка платоспроможності страховика
Читать: 12.3. ефективність діяльності страхової компанії та система показників ефективності
Читать: 12.4 корисно та цікаво
Читать: Умовні позначення
Читать: Глосарій
Читать: Закон украЇни «про страхування»