Материал: Страхування - Навчальний посібник (Дьячкова Ю.М.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: ПерелІк тем навчального курсу «страхування»
Читать: Тема 1. сутнІсть, принципи та роль страхування
Читать: 1.1. теоретичні відомості
Читать: 1.2. термінологічний словник
Читать: 1.3. завдання для перевірки знань
Читать: 1.4. теми рефератів
Читать: Тема 2. класифІкацІя страхування
Читать: 2.1. теоретичні відомості
Читать: 2.2. термінологічний словник
Читать: 2.3. завдання для перевірки знань
Читать: 2.4. теми рефератів
Читать: Тема 3. страховІ ризики та Їх оцІнка
Читать: 3.1. теоретичні відомості
Читать: 3.2. термінологічний словник
Читать: 3.3. завдання для перевірки знань
Читать: 3.4 теми рефератів
Читать: Тема 4. державне регулювання страховоЇ дІяльностІ
Читать: 4.1. теоретичні відомості
Читать: 4.2 термінологічний словник
Читать: 4.3. завдання для перевірки знань
Читать: 4.4. теми рефератів
Читать: Тема 5. страховий ринок
Читать: 5.1. теоретичні відомості
Читать: 5.2. термінологічний словник
Читать: 5.3. завдання для перевірки знань
Читать: 5.4. теми рефератів
Читать: Тема 6. майнове страхування
Читать: 6.1. теоретичні відомості
Читать: 6.2. термінологічний словник
Читать: 6.3. завдання для перевірки знань
Читать: Тема 7. страхування вІдповІдальностІ
Читать: 7.1. теоретичні відомості
Читать: 7.2. термінологічний словник
Читать: 7.3. завдання для перевірки знань
Читать: 7.4. теми рефератів
Читать: Тема 8. особисте страхування
Читать: 8.1. теоретичні відомості
Читать: 8.2. термінологічний словник
Читать: 8.3. завдання для перевірки знань
Читать: 8.4. теми рефератів
Читать: Тема 9. перестрахування та спІвстрахування
Читать: 9.1. теоретичні відомості
Читать: 9.2. термінологічний словник
Читать: 9.3. завдання для перевірки знань
Читать:  
Читать: 9.4. теми рефератів
Читать: Тема 10. страховІ резерви
Читать: 10.1. теоретичні відомості
Читать: 10.2. термінологічний словник
Читать: 10.3. завдання для перевірки знань
Читать: 10.4. теми рефератів
Читать: Тема 11. доходи та витрати страховика
Читать: 11.1. теоретичні відомості
Читать: 11.2. термінологічний словник
Читать: 11.3. завдання для перевірки знань
Читать: Тема 12. фІнансова надІйнІсть страховика
Читать: 12.1. теоретичні відомості
Читать: 12.2. термінологічний словник
Читать: 12.3. завдання для перевірки знань
Читать: 12.4. теми рефератів
Читать: ВІдповІдІ до завдань з перевІрки знань
Читать: Додатки
Читать: ЛІтература