Материал: Процесуальна документація - Навчальний посібник (Кілічава Т.М.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: ЦивІльно-процесуальнІ документи
Читать: Глава 1.1. довІдкова ІнформацІя
Читать: Глава 1.2. наказне провадження
Читать: Глава 1.3. процесуальнІ документи з сІмейних правовІдносин
Читать: Глава 1.4. процесуальнІ документи з житлових правовІдносин
Читать: Глава 1.5.  процесуальнІ документи з правовІдносин права власностІ
Читать: Глава 1.6. процесуальнІ документи з трудових правовІдносин
Читать: Глава 1.7.  процесуальнІ документи щодо захисту честІ, гІдностІ та дІловоЇ репутацІЇ
Читать: Глава 1.9. процесуальнІ документи щодо захисту прав споживачІв
Читать: Глава 1.10. процесуальнІ
Читать: Глава 1.11. процесуальнІ документи щодо договІрних правовІдносин
Читать: Глава 1.12. процесуальнІ документи з земельних правовІдносин
Читать: Глава 1.13. процесуальнІ документи з соцІальних питань та пенсІй
Читать: Глава 1.14. заяви, клопотання у цивІльному судочинствІ
Читать: Глава 1.15. цивІльно-процесуальнІ документи у справах окремого провадження
Читать: Глава 1.16. перегляд судових рІшень
Читать: Документи адмІнІстративного судочинства
Читать: Глава 2.1. довІдкова ІнформацІя
Читать: Господарсько-процесуальнІ документи
Читать: Глава 3.1. довІдкова ІнформацІя