Материал: Потенціал і розвиток підприємства - Навчальний посібник (Бачевський Б.Є.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: ПотенцІал пІдприЄмства, сутнІсть І структура
Читать: 1.1. сутнісна характеристика потенціалу підприємства
Читать: 1.2. графоаналітична модель та структура потенціалу підприємства
Читать: 1.3. видова класифікація потенціалу підприємства основні питання:
Читать: Формування потенцІалу пІдприЄмства
Читать: 2.1. поняття і загальна модель формування потенціалу підприємства основні питання:
Читать: 2.2. особливості формування виробничого потенціалу підприємства
Читать: ОцІнка потенцІалу пІдприЄмства
Читать: 3.1. потенціал конкурентоспроможності підприємства основні питання:
Читать: 3.2. теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства основні питання:
Читать: 3.3. методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства основні питання:
Читать: ОцІнка вартостІ нерухомостІ
Читать: 4.2. методи оцінки вартості земельної ділянки
Читать: 4.3. методи оцінки вартості будівель і споруд основні питання:
Читать: ОцІнка вартостІ машин І обладнання
Читать: 5.1. оцінка вартості машин і обладнання
Читать: 5.2. методи оцінки машин і обладнання основні питання:
Читать: 5.3. урахування зносу машин і обладнання при визначенні їх вартості основні питання:
Читать: ОцІнка вартостІ нематерІальних активІв
Читать: 6.1. нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання основні питання:
Читать: 6.2. вартісна оцінка нематеріальних активів основні питання:
Читать: ОцІнка потенцІалу трудових ресурсІв пІдприЄмства
Читать: 7.1. трудовий та кадровий потенціал підприємства основні питання:
Читать: 7.2. оцінювання потенціалу трудових ресурсів підприємства
Читать: ОцІнка вартостІ бІзнесу
Читать: 8.1. особливості оцінювання вартості бізнесу основні питання:
Читать: 8.2. методи оцінювання вартості бізнесу
Читать: ОцІнка потенцІалу розвитку
Читать: 9.1. прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства основні питання:
Читать: 9.2. концепції та передумови розвитку підприємства основні питання:
Читать: 9.3. методичні підходи до визначення потенціалу розвитку основні питання:
Читать: Тематичний словник
Читать: Список використаних джерел
Читать: ЗмІст