Материал: Риторика - Навчальний посібник (Онуфрієнко Г.С.)


2.3. публічне мовлення як спілкування з колективом співрозмовників

Опрацювавши матеріали цього підрозділу та виконавши практичні завдання, ви обов 'язково з 'ясуєте:

роль комунікативного контакту між мовцем і слухацькою аудиторією та прийоми активізації уваги слухачів

сутність діалогічності монологу та способи ведення діалогу і полілогу

правила спілкування для мовця і слухача

функції запитань, їх різновиди, способи введення та типи відповідей на них

складники поняття коефіцієнт корисної дії публічної промови, причини вербальної агресії та принципи безконфліктного спілкування

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

алгоритмічний припис афористичність мовлення безконфліктне спілкування вербальна агресія встановлення контакту демагогічні прийоми диктальний діалог діалог

діалогічна єдність діалогічність монологу драматизація виступу експресія

інформаційні запитання коефіцієнт корисної дії промови комунікабельність комунікативна ситуація комунікативне співробітництво

комунікативний лідер комунікативний намір "мовленнєва самодисципліна" модальний діалог монолог

навички та вміння ведення

бесіди

полілог

правила спілкування прийоми активізації уваги

слухачів

прогнозування публічний діалог риторичне запитання риторичний аналіз тексту спонтанна розмова способи ведення діалогу

(полілогу)