Материал: Статистика в малюнках та схемах - Навчальний посібник (Акімова О.В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Зміст
Читать: Вступ
Читать: 1. описова статистика
Читать: 1.1. предмет і метод статистики як науки
Читать: 1.2. статистичне спостереження
Читать: 1.3. зведення та групування статистичних матеріалів
Читать: 1.4. статистичні показники
Читать: 2. аналітична статистика
Читать: 2.1. середні величини
Читать: 2.2. статистичний аналіз рядів розподілу
Читать: 2.3. ряди динамІки
Читать: 2.4. індекси
Читать: 2.5. вибіркове спостереження
Читать: 2.7. графічні методи зображення статистичних даних
Читать: 2.8. статистична звітність
Читать: Тематика прктичних занять
Читать: Приблизний перелІк лабораторних робІт
Читать: КонтрольнІ питання з основних тем
Читать: ЛІтература