Материал: Судово-бухгалтерська експертиза - Навчальний посібник (Волкова І.А.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: ЛекцІя 1. судово-бухгалтерська експертиза, Її види та завдання
Читать: 2. види судових експертиз, їх класифікація
Читать: 4. завдання судово-бухгалтерської експертизи та її зміст
Читать: 5. Історичні аспекти розвитку судово-бухгалтерської експертизи
Читать: ЛекцІя 2. предмет i метод судово-бухгалтерськоЇ експертизи
Читать: 2. методи, методичні прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи
Читать: ЛекцІя 3. органІзацІя судово-бухгалтерськоЇ експертизи
Читать: 1. загальна організація судово-бухгалтерської експертизи в україні
Читать: 2. процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії
Читать: 3. порядок атестації судових експертів та основні кваліфікаційні вимоги до них
Читать: 4. організація інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи
Читать: 6. планування проведення судово-бухгалтерської експертизи
Читать: ЛекцІя 4. органІзацІйна стадІя судово-бухгалтерськоЇ експертизи
Читать: 1. порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи
Читать: 2. зміст та структура постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи
Читать: 3. проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування
Читать: 4. проведення судово-бухгалтерської експертизи в експертних установах
Читать: 5. методика проведення бухгалтерської експертизи в суді
Читать: 7. права обвинувачуваного в разі призначення та провадження судово-бухгалтерської експертизи
Читать: ЛекцІя 5. методика дослІдження судово-бухгалтерською експертизою основних фІнансово-господарськи1. методика експертного дослідження стану та операцій із грошовими коштами в касі
Читать: 2. методика експертного дослідження операцій на рахунках у банку
Читать: 3. методика експертного дослідження операцій з основними засобами, малоцінними та швидкозношува4. методика експертного дослідження операцій з матеріальними запасами
Читать: 6. методика експертного дослідження операцій з нарахування та виплати заробітної плати
Читать: 8. методика проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів діяльності підпр10. особливості експертного дослідження товарних операцій у торгівлі