Материал: Світова економіка - Навчальний посібник (Дахно І.І.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: СучаснІ тенденцІЇ та проблеми розвитку мІжнародноЇ економІки
Читать: 1.1. виникнення і розвиток світового господарства
Читать: 1.1.1. зародження світового господарства
Читать: 1.1.2. остаточне формування світового господарства
Читать: 1.1.3. основні поняття міжнародної торгівлі
Читать: 1.1.4. теорії міжнародної торгівлі
Читать: 1.2. глобалізація світової економіки
Читать: 1.2.1. загальні ознаки глобалізації
Читать: 1.2.2. глобалізація фінансів
Читать: 1.2.3. транснаціональні корпорації
Читать: 1.2.4. прямі зарубіжні інвестиції та інші форми міжнародного руху капіталу
Читать: 1.2.5. міжнародна спеціалізація виробництва і торгівлі товарами та послугами
Читать: 1.2.6. глобалізація третинного сектора економіки
Читать: 1.2.7. глобалізація управлінських функцій
Читать: 1.2.8. глобалізація туризму
Читать: 1.2.9. глобалізація проблем навколишнього середовища
Читать: 1.2.10. міжнародна економічна інтеграція
Читать: 1.2.11. глобалізація і україна
Читать: 1.3. населення планети і міжнародна міграція робочої сили
Читать: 1.3.1. основні демографічні показники
Читать: 1.3.2. міграція населення у минулому і нині
Читать: 1.3.3. основні тенденції у міграції робочої сили
Читать: 1.4. науково-технічна революція і міжнародна передача технологій
Читать: 1.4.1. поняття «науково-технічна революція»
Читать: 1.4.2. науково-технічна революція і економічна діяльність
Читать: 1.4.3. міжнародний обмін технологіями
Читать: 1.5. міждержавне суперництво у сфері науки і техніки
Читать: 1.5.1. технологія — показник світової могутності
Читать: 1.5.2. науково-технічні досягнення і недоліки срср
Читать: СвІтова валютна система
Читать: 2.1. Історичний екскурс
Читать: 2.2. паризька валютна система
Читать: 2.3. генуезька валютна система
Читать: 2.4. бреттон-вудська валютна система
Читать: 2.5. ямайська валютна система
Читать: 2.6. Європейська валютна система
Читать: УкраЇна І глобальнІ ІнтеграцІйнІ процеси
Читать: 3.1. україна — світова організація торгівлі
Читать: 3.2. україна — Європейський союз
Читать: 3.3. україна — співдружність незалежних держав
Читать: ГалузІ свІтовоЇ економІки
Читать: 4.1. енергетика та економіка
Читать: 4.1.1. Історичний екскурс в енергетику
Читать: 4.1.2. Європейська енергетична хартія
Читать: 4.1.3. перспективи енергетики світу
Читать: 4.2. видобуток енергоносіїв
Читать: 4.2.1. нафтовидобувна промисловість
Читать: 4.2.2. газовидобувна промисловість
Читать: 4.2.3. вугільна промисловість
Читать: 4.3. електроенергетика
Читать: 4.4. гірничовидобувна і лісова галузі промисловості
Читать: 4.4.1. гірничовидобувна промисловість
Читать: 4.4.2. лісова промисловість
Читать: 4.5. загальні тенденції розвитку обробних галузей промисловості
Читать: 4.6. чорна і кольорова металургія
Читать: 4.6.1. чорна металургія
Читать: 4.6.2. кольорова металургія
Читать: 4.7. машинобудування
Читать: 4.7.1. загальні дані про машинобудування
Читать: 4.7.2. автомобілебудування
Читать: 4.7.3. електроніка
Читать: 4.7.4. Інші галузі машинобудування
Читать: 4.8. хімічна і легка промисловість
Читать:  4.8.1. хімічна промисловість
Читать: 4.8.2. легка промисловість
Читать: 4.9. загальні тенденції розвитку сільського господарства
Читать: 4.9.1. типи сільськогосподарського виробництва
Читать: 4.9.2. «зелена революція» і «біотехнологічна революція
Читать: 4.9.3. проблема голоду
Читать: 4.10. рослинництво
Читать: 4.10.1. зернові культури
Читать: 4.10.3. виноградарство і садівництво
Читать: 4.10.4. тропічні культури
Читать: 4.11. тваринництво
Читать: 4.11.1. скотарство та інші галузі
Читать: 4.11.2. рибництво і рибальство
Читать: 4.11.3. птахівництво
Читать: 4.11.4.         шовківництво
Читать: 4.11.5.         бджільництво
Читать: 4.12. агропромисловий комплекс
Читать: 4.13. транспорт світу
Читать: 4.13.1. загальна характеристика світового транспорту
Читать: 4.13.2. автомобільний транспорт
Читать: 4.13.3. залізничний транспорт
Читать: 4.13.4. трубопровідний транспорт
Читать: 4.13.5. водний транспорт
Читать: 4.13.6. повітряний транспорт
Читать: РегІони свІту
Читать: 5.1. загальний огляд країн Європи
Читать: 5.1.1. фізико-географічні та історико-політичні особливості
Читать: 5.1.2. населення
Читать: 5.1.3. економіка
Читать: 5.2. загальний огляд країн америки
Читать: 5.2.1. фізико-географічні та історико-політичні особливості
Читать: 5.2.2. населення
Читать: 5.2.3. економіка
Читать: 5.3. загальний огляд країн азії
Читать: 5.3.1. фізико-географічні та історико-політичні особливості
Читать: 5.3.2. населення
Читать: 5.3.3. економіка
Читать: 5.4. загальний огляд країн африки
Читать: 5.4.1. фізико-географічні та історико-політичні особливості
Читать: 5.4.2. населення
Читать: 5.4.3. економіка
Читать: 5.5. загальний огляд австралії та країн океанії
Читать: 5.5.1. фізико-географічні та історико-політичні особливості австралії
Читать: 5.5.2. фізико-географічні та історико-політичні особливості океанії
Читать: 5.5.3. населення австралії
Читать: 5.5.4. населення океанії
Читать: 5.5.5. економіка австралії
Читать: 5.5.6. економіка океанії
Читать: Англо-украЇнський глосарІй
Читать: Тести
Читать: Ключі до тестів
Читать: ЛІтература
Читать: ЗмІст