Материал: Світовий ринок послуг - Навчальний посібник (Румянцев А.П.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Частина i. економІчна природа та сучасн! напрями розвитку сечового ринку послуг
Читать: Глава 1. теоретичні основи аналізу світового ринку послуг
Читать: 1.1. методологія аналізу світового ринку послуг
Читать: 1.2. класифікація послуг
Читать: 1.3. особливості міжнародної конкуренції в сфері послуг
Читать: 1.4. регулювання світової торгівлі послугами
Читать: Глава 2. міжнародний ринок транспортних послуг
Читать: 2.1. особливості надання транспортних послуг
Читать: 2.2. характеристика транспортних перевезень різними видами транспорту
Читать: 2.3. сучасні тенденції розвитку міжнародного транспорту
Читать: 2.4. транспортна логістика
Читать: Глава 3. ринок міжнародних туристичних послуг
Читать: 3.1. туризм як провідний напрям розвитку ринку
Читать: 3.2. конкуренція в сфері туристичного бізнесу
Читать: 3.3. ціноутворення в галузі туристичного бізнесу
Читать: Глава 4. світовий ринок страхових послуг
Читать: 4.1. сутність та особливості надання страхових послуг
Читать: 4.2. страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності
Читать: 4.3. пріоритетні напрями транспортного страхування в міжнародній сфері
Читать: Глава 5. міжнародний ринок інформаційних послуг
Читать: 5.1. поняття ринку інформаційних послуг
Читать: 5.2. сучасні тенденції розвитку сфери інформації
Читать: 5.3. особливості функціонування світового інформаційного ринку
Читать: Глава 6. ринок міжнародних рекламних послуг
Читать: 6.1. економічний зміст рекламних послуг
Читать: 6.2. основні риси ефективного рекламного оголошення
Читать: 6.3. організація міжнародних рекламних кампаній
Читать: 6.4. особливості регулювання рекламної діяльності на інтернаціональному рівні
Читать: Глава 7. світовий ринок освітніх послуг
Читать: 7.1. економіка освіти в системі економічних наук
Читать: 7.2. освіта як пріоритетна галузь економіки
Читать: 7.3. характерні риси функціонування ринку освітніх послуг у міжнародній сфері
Читать: Глава 8. міжнародний ринок інжинірингових послуг
Читать: 8.1. особливості надання інжинірингових послуг
Читать: 8.2. особливості міжнародних договорів про надання інжинірингових послуг
Читать: 8.3. методи визначення інтернаціональної вартості інжинірингових послуг
Читать: Глава 9. світовий ринок фінансових послуг
Читать: 9.1. особливості функціонування ринку міжнародних фінансових послуг
Читать: 9.2. лізинг як різновид фінансових послуг у міжнародному бізнесі
Читать: Частина ii. прІоритети розвитку сфери послуг в украЇнІ в умовах глобалІзацІЇ
Читать: Глава 10. проблеми та перспективи розвитку ринку транспорних послуг в україні
Читать: Глава 11. особливості розвитку туристичного бізнесу в україні
Читать: Глава 12. ринок консалтингових послуг в україні
Читать: Глава 13. пропозиція міжнародних інформаційних послуг в україні
Читать: Заключення
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 2
Читать: Додаток 3
Читать: Додаток 4
Читать: Додаток 5
Читать: Додаток 6
Читать: Додаток 7
Читать: Додаток 8
Читать: Додаток 9
Читать: Додаток 10
Читать: Рекомендована література
Читать: ЗмІст