Материал: Системи соціального страхування зарубіжних країн - Навчальний посібник (Григораш Г.В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Передмова
Читать: Тема 1. загальнІ основи побудови систем соцІального страхування зарубІжних краЇн
Читать: 1.1. Історія становлення і розвитку системи соціальногострахування
Читать: 1.2. модель бісмарка і план беверіджа
Читать: 1.3. сутність та форми соціального страхування
Читать: 1.4. типологія зарубіжних систем соціального страхування
Читать: 1.5. джерела формування та напрями використання фондів соціального страхування
Читать: Tema 2. система соцІального страхування нІмеччини
Читать: 2.1. Історична довідка
Читать: 2.2. види соціального страхування в німеччині
Читать: 2.2.1. медичне страхування
Читать: 2.2.2. пенсійне страхування
Читать: 2.2.3. страхування від безробіття
Читать: 2.2.4. страхування від нещасного випадку
Читать: 2.2.5. соціальна допомога з материнства
Читать: Tema 3. система соцІального страхування сша
Читать: 3.1 загальна характеристика системи соціального страхування сша
Читать: 3.2 пошук оптимального варіанта системи соціального забезпечення сІна
Читать: 3.3. пенсійне забезпечення
Читать: 3.4. медичне страхування у сша
Читать: 3.5. соціальне страхування від безробіття
Читать: 3.6. страхування від виробничого травматизму і професійних захворювань
Читать: Tema 4. система соцІального страхування японІЇ
Читать: 4.1. загальна характеристика системи соціального страхування японії
Читать: 4.2. система пенсійного забезпечення
Читать: 4.4. Інші види допомоги
Читать: Tema 5. досвІд реформування систем соцІального страхування постсоцІалІстичних краЇн
Читать: 5.1. Історичні засади побудови систем соціального захисту пострадянських країн
Читать: 5.2. труднощі соціального страхування у пострадянських країнах
Читать: 5.3. досвід росії і казахстану у сфері соціального забезпечення
Читать: 5.4. організація систем пенсійного страхування у постсоціалістичних країнах
Читать: 5.5. напрями реформування систем соціального страхування пострадянських країн
Читать: Tema 6. системи соцІального страхування Інших зарубІжних краЇн
Читать: 6.1. система соціального страхування нідерландів
Читать: 6.2. соціальне страхування у швеції
Читать: 6.3. соціальне страхування у великобританії
Читать: 6.4. соціальне страхування у франції
Читать: 6.5. соціальне страхування в Ізраїлі
Читать: 6.6. соціальне страхування в чилі
Читать: 6.7. медичне страхування в канаді
Читать: 6.8. соціальне забезпечення в Іспанії
Читать: Список використаних та рекомендованих джерел
Читать: Предметний покажчик