Материал: Системи соціального страхування зарубіжних країн - Навчальний посібник (Григораш Г.В.)


Tema 2. система соцІального страхування нІмеччини

Історична довідка.

Види соціального страхування в Німеччині.

 

Медичне страхування.

Пенсійне страхування.

Страхування від безробіття.

Страхування від нещасного випадку.

Соціальна допомога з материнства.