Материал: Системи соціального страхування зарубіжних країн - Навчальний посібник (Григораш Г.В.)


2.2.4. страхування від нещасного випадку

 

Обов'язкове страхування від нещасних випадків є самос­тійним напрямом соціального страхування. Воно має сприяти попередженню нещасних випадків і зниженню ризиків їх на­слідків.

Страхування від нещасного випадку має забезпечити:

-        попередження нещасних випадків;

виплату компенсації постраждалому, або його рідним та близьким на випадок загибелі годувальника;

відтворення працездатності постраждалого і сприяння його поверненню до трудової діяльності.

Заходи страхування здійснюються у такій послідовності: попередження нещасних випадків максимально можлива реабілітація з метою відновлення вихідного стану виплата компенсації.

Страхові виплати розповсюджуються на заходи з попере­дження нещасних випадків на виробництві й забезпечення швидкої допомоги; лікування і компенсаційні виплати особам, які частково втратили працездатність унаслідок нещасного випадку; професійну допомогу; допомогу особам, які частково втратили працездатність унаслідок нещасного випадку; допо­могу на поховання і пенсію у разі втрати годувальника сім'ї.

При цьому лікування передбачає послуги лікарів, забезпе­чення ліками, медичне обслуговування й допомогу з непраце­здатності. Професійна допомога включає в себе кошти на від­новлення й підвищення працездатності.

Страховий захист розповсюджується на нещасні випадки не лише на виробництві, але й у межах заводської території, а також на нещасні випадки, які відбуваються по дорозі додому й на роботу.

До нещасних випадків на виробництві прирівнюються та­кож професійні захворювання.

При втраті працездатності так звана повна пенсія складає 2/3 річного заробітку. Фінансування здійснюється в основно­му шляхом внесків роботодавців, які розраховуються залежно від оплати праці застрахованих і від класифікації небезпеки нещасних випадків.

Страхування від нещасних випадків є обов'язковим. Робо­тодавець сплачує внески безпосередньо компанії-страховику від нещасних випадків.