Материал: Системи соціального страхування зарубіжних країн - Навчальний посібник (Григораш Г.В.)


Tema 3. система соцІального страхування сша

Загальна характеристика системи соціального страху­вання США.

Пошук оптимального варіанта системи соціального забезпечення США

 

Пенсійне забезпечення.

Медичне страхування у США.

Соціальне страхування від безробіття.

3.6.    Страхування від виробничого травматизму і профе- сійних захворювань.