Материал: Системи соціального страхування зарубіжних країн - Навчальний посібник (Григораш Г.В.)


3.4. медичне страхування у сша

У США існує система медичного страхування, що базуєть­ся на сполученні центрального страхового фонду з мережею місцевих незалежних страхових організацій. Кошти акуму­люються в центральному фонді, що не несе адміністративних функцій, а потім розподіляються страховим організаціям на основі законодавчо затвердженої форми розрахунків. Ця сис­тема діє в США в частині програм "Медикер" та "Медикейт". Ці системи охоплюють більш ніж 20\% населення. Групове страхування за місцем роботи складає 58\% населення, добро­вільне медичне страхування не за місцем роботи 2\%. Біля 15\% населення не мають доступу до медичного страхування, бо належать до малозабезпечених, безробітних та бездомних сімей. Наявність роботи не гарантує отримання медичної страховки. Найбільш широко медичним страхуванням охоп­лені працівники промисловості, державні службовці, члени профспілки, робітники, що працюють повний робочий день. Втрата робочого місця автоматично призводить до втрати медичної страховки.

Таким чином, у США медичне страхування тісно пов'язане із трудовою діяльністю. Економіка медичного обслуговування в цій країні - парадоксальне об'єднання недоліків та надмірно­стей. США витрачають на охорону здоров'я 11,5\% валового прибутку більш ніж будь-яка інша країна в світі і в той же час більш ніж 15\% американців не мають ніякого фінансового захисту від великих витрат на медичну допомогу у зв'язку з ві­дсутністю у них страхових медичних полісів.

Приватна система медичного страхування США характе­ризується децентралізованістю, високим розвитком інфра­структури страхових організацій і відсутністю державного ре­гулювання.

Для більшості населення США страхування здоров'я є приватною справою кожного. Добровільною приватною фор­мою медичного страхування охоплено понад 80\% населення. У США приблизно 1500 приватних страхових компаній. З них дві найбільші, що займаються лише страхуванням здоров'я -"Синій Хрест" та "Синій щит". Це приватні страхові компанії, які займаються лише добровільним страхуванням, одержуючи при цьому прибуток. Вони проводять добровільне медичне страхування, яке забезпечує відповідно оплату госпіталізації або лікарської амбулаторної допомоги та медичних послуг для їх членів, що мешкають у даному районі. На сьогодні діють численні асоціації товариств, що сплачують за всі види меди­чної допомоги.