Материал: Системи соціального страхування зарубіжних країн - Навчальний посібник (Григораш Г.В.)


Tema 4. система соцІального страхування японІЇ

 

4.1.    Загальна характеристика системи соціального страху- вання Японії.

Система пенсійного забезпечення.

Страхування здоров'я.

Інші види допомоги.