Материал: Системи соціального страхування зарубіжних країн - Навчальний посібник (Григораш Г.В.)


Тема 1. загальнІ основи побудови систем соцІального страхування зарубІжних краЇн

Історія становлення і розвитку системи соціального стра­хування.

Модель Бісмарка і план Беверіджа.

Сутність та форми соціального страхування.

Типологія зарубіжних систем соціального страхування.

Джерела формування та напрями використання фондів соціального страхування.