Материал: Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку - Підручник (Голов С.Ф.)


Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1
Читать: 1.2. результати та перспективи гармонізації бухгалтерського обліку на основі мсфз
Читать: 1.3. аналіз гармонізації бухгалтерського обліку держав членів Єс
Читать: Розділ 2
Читать: 2.1. реформування бухгалтерського обліку в україні за часів незалежності
Читать: 2.2. сутність трансформації та ідентифікація сучасної системи бухгалтерського обліку в україні
Читать: 2.3. напрями гармонізації фінансової звітності в контексті курсу україни на євроінтеграцію
Читать: 3.1. аналіз відповідності положень (стандартів) бухгалтерського обліку міжнародним стандартам
Читать: 3.3. проблеми практичного застосування принципів і методів міжнародних стандартів фінансової зв4.1. сутність управлінського обліку та його трактування в україні
Читать: 4.2. методи управлінського обліку та їх практичне застосування
Читать: 4.3. управлінський облік у системі стратегічного менеджменте
Читать: 5.1. передумови створення глобальної системи бухгалтерського обліку
Читать: 5.2. теоретичні основи глобальної системи бухгалтерського обліку
Читать: 5.3. проблеми практичного застосування глобального бухгалтерського обліку.
Читать: Література
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 3
Читать: додаток 4
Читать: Додаток 5
Читать: Додаток 6
Читать: додаток 7
Читать: Додаток 8
Читать: Додаток 9
Читать: Додаток 11
Читать: Додаток 13
Читать: Додаток 14
Читать: Додаток 15