Материал: Статистика - Навчальний посібник (Кушнір Н.Б.)


4.3. відносні величини, їх класифікація

 

Показники, які виражають числові співвідношення, притаманні конкретним суспільним явищам, називаються відносними величинами, тобто вони потрібні для відображення кількісного співвідношення між абсолютними величинами.

Коефіцієнти і проценти найбільш зручна форма вираження відносних величин, тобто відношення чисел, при яких базисне значення приймають за одиницю або за 100\%. Іноді відносні величини обчислюють в промілях. В цьому випадку відносну величину приймають не за 100, а за 1000. В промілях виражають коефіцієнти народжуваності, природного приросту, рівень здоров'я і освіти. При обчисленні відносних величин необхідно враховувати такі принципи:

1.         Відносні величини повинні бути співставні в територіальному і часовому відношенні;

2.         Відносні величини мають бути співставними за одиницями спостереження і за методологією обліку, розрахунку і аналізу.

Розрізняють такі види відносних величин:

Відносні величини динаміки.

Відносні величини виконання плану.

Відносні величини планового завдання.

Відносні величини структури.

Відносні величини інтенсивності.

Відносні величини координації.

Відносні величини порівняння.

Відносні величини динаміки виражають співвідношення рівня показника в даному періоді з рівнем цього ж показника в іншому періоді:

 

— (4.1) х 0

де хо значення ознаки в базисному періоді; х1 значення ознаки в звітному періоді.

Розрізняють відносні величини динаміки базисні і відносні величини динаміки ланцюгові.

Відносні величини виконання плану виражають співвідношення між фактичним (звітним) значенням і плановим рівнем за період:

 

де х1 фактичний рівень показника; хп плановий рівень показника.

Існує певний зв'язок між відносними величинами динаміки, виконання плану, планового завдання:

 

— = — • — (4.3)

 

Відносні величини планового завдання показують, які плануються зміни показників, порівняно з базисним періодом:

Ь (44)

Відносні величини структури характеризують склад явища і показують, яку питому вагу в загальному підсумку складає кожна його частина.

Відносні величини інтенсивності характеризують співвідношення двох різноіменних показників, які знаходяться в певному взаємозв' язку.

Відносні величини координації характеризують співвідношення окремих частин явища.

Відносні величини порівняння характеризують відношення двох одноіменних показників, які відносяться до різних об' єктів або територій, за один і той самий проміжок часу.

Найбільш поширеними в статистичних розрахунках є відносні величини динаміки, тобто темпи росту, які одержуються шляхом порівняння абсолютних або середніх величин звітного (поточного) року з аналогічними показниками базисного року.