Материал: Статистика - Навчальний посібник (Кушнір Н.Б.)


Тема 11. аналіз таблиць взаємної спряженості

Ключові питання:

1.         Непараметричні методи дослідження взаємозв'язків між ознаками

2.         Статистична перевірка гіпотез