Материал: Статистика - Навчальний посібник (Кушнір Н.Б.)


12.7. Індекси конкретних економічних явищ

 

До індексів конкретних економічних явищ, крім індексів фізичного обсягу продукції, цін, собівартості, відноситься також індекс продуктивності праці.

Індекс продуктивності праці може бути побудований двома способами:

по виробництву продукції за одиницю часу (за виробіком)

за затратами часу на одиницю продукції. I. За виробітком:

індивідуальний індекс продуктивності праці і * = * = 7+Т> (1238)

де д1 і д0 кількість виробленої продукції; Т1 і Т0 час, витрачений на виробництво продукції.

Загальний індекс продуктивності праці:

=          +          , (12.39)

 

II. За затратами праці: індивідуальний індекс ї     Т Т

0          0 1

1 •=й=*+<1240)

де ї затрати часу на одиницю продукції.

Величини діляться в оберненому порядку, тому що між продуктивністю праці і затратами часу на одиницю існує обернений зв'язок.

Зведений індекс:

 

І = Е т о ?і ж Еті^і'