Материал: Аудит - Навчальний посібник (В.В. Рядська)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1. «сутність аудиту, його мета і завдання»
Читать: 1.1. сутність аудиту, його місце і значення в економічних відносинах
Читать: 1.1.1. Історичні аспекти становлення та розвитку аудиту у світі
Читать: 1.1.2. становлення аудиту в україні
Читать: 1.1.3. визначення аудиту
Читать: 1.2. класифікація робіт, які виконуються аудиторами
Читать: 1.2.1. поняття та характеристики робіт (завдань) з надання впевненості
Читать: 1.2.2. види завдань з надання впевненості.
Читать: Розділ 2. «аудиторська діяльність та її регулювання»
Читать: 2.1. регулювання аудиторської діяльності в україні
Читать: 2.2. основні правові форми підприємницької діяльності в аудиті
Читать: 2.3. стандарти аудиту та етики
Читать: 2.5. незалежність аудиторів та аудиторських фірм
Читать: Розділ 3. «аудиторський ризик та методика його визначення»
Читать: 3.1. поняття аудиторського ризику
Читать: 3.2. поняття суттєвості
Читать: 3.3. поняття помилки та шахрайства
Читать: 3.4. складники аудиторського ризику. моделі визначення аудиторського ризику
Читать: Розділ 4. «процедура вибору замовника та укладання договору на проведення аудиту»
Читать: 4.1. етапи проведення аудиту та їх нормативне забезпечення
Читать: 4.2. зміст процедур переддоговірного етапу та форми проведення переговорів з клієнтом
Читать: 4.3. договір на проведення аудиту
Читать: Розділ 5. «планування в аудиті»
Читать: 5.1. види планування в аудиті
Читать: 5.2. порядок розробки планів аудиторської перевірки
Читать: 5.2.1. попереднє планування аудиту
Читать: 5.2.2. формування загальної стратегії аудиту
Читать: 5.2.3. план аудиту
Читать: 5.3. програма аудиту
Читать: Розділ 6. «аудиторські докази. методи і прийоми аудиту»
Читать: 6.1. нормативно-правове забезпечення збирання аудиторських доказів
Читать: 6.2. поняття про аудиторські докази, їх види
Читать: 6.3. твердження у фінансових звітах, щодо яких отримуються аудиторські докази
Читать: 6.4. процедури отримання аудиторських доказів
Читать: 6.4.1. види аудиторських процедур за їх характером
Читать: 6.4.2. види аудиторських процедур за їх типом
Читать: Розділ 7. вивчення системи внутрішнього контролю та оцінка ризиків суттєвого викривлення
Читать: 7.1. мета функціонування системи внутрішнього контролю
Читать: 7.2. вивчення системи внутрішнього контролю в процесі аудиту
Читать: 7.3. методи документування системи внутрішнього контролю
Читать: 7.4. оцінка ризиків суттєвого викривлення
Читать: Розділ 8. документування процесу аудиту
Читать: 8.1. основні вимоги до документального забезпечення аудиторської діяльності
Читать: 8.2. мета складання робочої документації та процедури організації документального забезпечення 8.3. види робочої документації та вимоги до її складання
Читать: 8.4. підсумкова документація
Читать: 8.4.1. аудиторський звіт
Читать: 8.4.2. аудиторський висновок
Читать: Список використаної літератури
Читать: Додатки