Материал: Соціальна педагогіка - Навчальний посібник (Безпалько О.В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: З м І с т
Читать: Передмова
Читать: Модуль 1 соціальна педагогіка як наука
Читать: 1.1 предмет і завдання соціальної педагогіки
Читать: 1.3 базові теорії соціальної педагогіки
Читать: Список літератури
Читать: Модуль 2 основні поняття соціальної педагогіки
Читать: 2.1. соціалізація особистості
Читать: 2.2. соціальне середовище як необхідна умова соціалізації особистості
Читать: 2.3 соціадьна адаптація
Читать: 2.4 соціальне виховання
Читать: 2.5 соціальні інститути
Читать: 2.6 соціальна профілактика
Читать: 2.7 реабілітація
Читать: 2.8 соціальні послуги
Читать: Список літератури
Читать: Модуль 3 характеристика соціально-педагогічної діяльності
Читать: 3.1 зміст та структура соціально-педагогічної діяльності
Читать: 3.2 суб’єкти соціально-педагогічної діяльності
Читать: 3.3 об’єкти соціально-педагогічної діяльності
Читать: 3.4 функції соціально-психологічної діяльності
Читать: 3.5 методи соціально-психологічної роботи
Читать: 3.6 ресурси соціально-психологічної діяльності
Читать: Список літератури
Читать: 4.1 сім’я – основний фактор соціалізації особистості
Читать: 4.2. типи сімей
Читать: 4.3 характеристика батьківства
Читать: 4.4 зміст та форми соціально-педагогічної роботи з сім’єю
Читать: 4.5 соціальне сирітство в україні
Читать: 4.6. соціальний статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Читать: 4.7 будинок дитини
Читать: 4.8. сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Читать: Список літератури
Читать: Модуль 5 соціальна підтримка дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями
Читать: 5.1. характеристика інвалідності як причини обмеженої дієздатності особистості
Читать: 5.2. моделі соціальної підтримки людей з обмеженими функціональними можливостями
Читать: Список літератури
Читать: Модуль 6 девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації
Читать: 6.1 сутність девіантної поведінки
Читать: 6.2 теорії девіації
Читать: 6.3 характеристика девіантної поведінки
Читать: 6.4. причини девіантної поведінки дітей та молоді
Читать: 6.5 види девіантної поведінки дітей та молоді
Читать: 6.6. стадії формування залежності від наркотичних та психотропних речовин
Читать: Використана та рекомендована література
Читать: Модуль 7 соціально-педагогічна робота в територіальній громаді
Читать: 7.1 територіальна громада як соціалізуючий фактор особистості
Читать: 7.2. соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх навчальних закладах
Читать: 7.4. соціально-педагогічна робота в закладах соціального обслуговування
Читать: 7.5 соціально-педагогічна діяльність неурядових організацій
Читать: Список літератури
Читать: Д о д а т к и
Читать: Рекомендована література